Nettolonen stijgen licht in 2011 (25.11.10)

31 dec. 1969 - Voor alle werknemers in Nederland stijgt het nettoloon in 2011 met name de lagere inkomens gaan erop vooruit, maar de koopkracht neemt af.

Voor vrijwel alle Nederlanders stijgt het nettoloon in 2011, uitgaand van een brutoloon dat hetzelfde blijft. Vooral de lagere inkomens gaan er netto op vooruit. De koopkracht neemt echter af. Dat komt door de stijgingen van nominale premies van de zorgverzekeringen.

Fulltime werknemers krijgen tussen de 5 en 15 euro netto meer per maand, afhankelijk van het salaris. Dit komt door een verlaging van het belastingtarief in de eerste schrijf en een verhoging van de arbeidskorting. Je betaalt dus iets minder loonheffing.

SALARISSEN 2010

Brutosalaris Nettosalaris Werkgeverslasten
Minimumloon 1 juli 2010 €1.416,00 €1.193,42 €1.606,88
Iets boven minimum loon €1.500,00 €1.246,75 €1.705,69
Modaal €2.507,72 €1.801,47 €2.890,87
1,5 x modaal €3.761,58 €2.515,83 €4.295,31
2 x modaal €5.015,44 €3.174,66 €5.580,65
SALARISSEN 2011
Brutosalaris Nettosalaris Werkgeverslasten
Minimumloon 1 jan. 2011 €1.424,40 €1.204,90 €1.616,71
Iets boven minimum loon €1.500,00 €1.258,09 €1.705,67
Modaal €2.507,72 €1.810,81 €2.891,45
1,5 x modaal €3.761,58 €2.523,50 €4.291,23
2 x modaal €5.015,44 €3.190,13 €5.579,46

(De brutto-nettocheck 2011 is binnenkort online. Hier kun je precies berekenen wat de loonstijging voor jouw loonstrookje zowel bruto als netto betekent)

Verlaagd belastingtarief en verhoogde arbeidskorting

Het belastingtarief in de eerste schijf is verminderd met 0,45% punt waardoor iedereen over de eerste 18.626 euro iets minder belasting betaalt. De inkomensafhankelijke arbeidskorting wordt in 2011 met een paar tientjes verhoogd. Deze korting geldt voor iedereen en wordt in mindering gebracht op de loonheffing. Dat de arbeidskorting nu verhoogd wordt betekent voor elke werknemer een lagere inhouding van de loonbelasting en premievolksverzekering.

Minimumloon omhoog

Per 1 januari wordt het minimumloon verhoogd met 8,40 euro van 1.416 euro naar 1.424 euro.

Minder koopkracht door stijging premies zorgverzekeringen

Binnenkort ontvangt iedereen de nieuwe polissen voor de ziektekostenverzekering voor 2011. Zowel de nominale premies als de premies voor aanvullende verzekeringen stijgen licht. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw stijgt met 0,7% punt. De vergoeding van de bijdrage wordt hiermee hoger en daarmee ook de loonbelasting en premie volksverzekering.

De premies voor pensioenen en bedrijfstak eigen regelingen zijn nog niet bekend.

Dit bericht en de berekeningen zijn ontleend aan gegevens van Raet, met
1,7 miljoen salarisstroken per maand de grootste salarisverwerker van
Nederland. Raet zit jaarlijk bij het zogeheten ‘loonstrookjesoverleg’ van de
ministeries van Financiën en Sociale Zaken en de salaris- en uitkeringsbranche.
loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>