Loopbaanonderbreking: gering negatief effect op salaris (28-06-11)

31 dec. 1969 - Loopbaanonderbreking, bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of een sabbatical, heeft een negatief effect op je salaris. Maar het effect is beperkt. Geslacht, opleidingsniveau, leiding geven en promotie maken hebben een veel grotere salariseffect. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan Beleidsonderzoek gebaseerd op de Loonwijzer salarisenquête.

Als je je loopbaan onderbreekt, bijvoorbeeld voor zwangerschapsverlof of een sabbatical, heeft dat een negatief effect op je salaris. Maar het effect is beperkt. Je geslacht, je opleidingsniveau, het hebben van een leidinggevende functie en promotie maken hebben een veel grotere invloed op je salaris. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan Beleidsonderzoek gebaseerd op de Loonwijzer salarisenquête.

Een voorbeeld. Een man en een vrouw zijn beiden 45, werken op hbo-niveau als leidinggevende gezondheidsprofessional in een groot bedrijf. Beiden hebben promotie gemaakt. Ze zijn getrouwd en hebben een kind. De vrouw onderbreekt de loopbaan omdat ze met zwangerschapsverlof gaat. Uit de Loonwijzergegevens blijkt dat haar salaris 6,5 procent lager is dan dat van de man. Als ze de loopbaan niet onderbreekt is haar salaris 4,1 procent lager.

De factor die het sterkst het salaris drukt is het geslacht: vrouwen verdienen aanzienlijk minder dan mannen. Het voorbeeld hierboven laat dat ook zien. Het effect van de loopbaanonderbreking is geringer.

Een kortdurende loopbaanonderbreking van een paar weken of maanden heeft minder effect dan een langdurige onderbreking van langer dan een jaar. Juist vrouwen onderbreken hun loopbaan langer dan mannen. En laagopgeleiden onderbreken hun loopbaan langer dan hoogopgeleiden. De onderzoekers concluderen dan ook dat loopbaanonderbreking juist het sterkst een negatief effect bij de groepen die toch al het minst sterk op de arbeidsmarkt staan.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit de periode 2006 tot 2010. De Loonwijzer salarisenquête is die periode ingevuld door 210.000 mensen. Van hen heeft 32 procent antwoord gegeven op vragen over loopbaanonderbreking. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het vakblad Economisch Statistische Berichten (ESB).

Download het artikel 'Het effect van een loopbaanonderbreking' (pdf).

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>