Over-de-top salarissen medisch specialisten (23-2-2011)

31 dec. 1969 - Medisch specialisten van het OLVG zijn in één jaar tijd het dubbele gaan verdienen, van ruim 2 ton naar 4 ton per jaar

Een opmerkelijke ontdekking in de documenten over topsalarissen in de (semi)publieke sector die de Rijksoverheid jaarlijks vrijgeeft. Vijftien medisch specialisten van het OLVG in Amsterdam hebben flink onderhandeld over hun salaris. Zij verdienden allemaal minder dan drie ton per jaar. Nu krijgen ze allemaal een salaris van boven de  vier ton.

Minister Donner wil in de wet vastleggen dat dat bestuurders en hoogste leidinggevenden in publieke en semipublieke instellingen niet meer mogen verdienen dan 130% van het bruto salaris van een minister. In 2009 was het maximum volgens deze norm € 188.000 en in 2010 was dat € 193.000. Op 14 januari heeft hij dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

De vakbond ABVAKABO is het niet eens met het wetsvoorstel. De bond vindt dat alle werknemers in de publieke sector onder een cao moeten vallen en dat de beloningsstructuur in de cao geregeld moet worden. De bond vindt dat het maximum salaris in de cao hoogstens tien keer zo veel mag zijn als de laagste loonschaal.

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>