Welk beroep maakt het gelukkigst? (25-10-2011)

31 dec. 1969 - Uit een lijstje van 5 ‘meest gelukkige’ beroepen komt het beeld naar voren dat vooral mannen in de kracht van leven, die grote bewegende machines in hun macht hebben, daar een geluksgevoel van krijgen. Ook leiding geven maakt gelukkiger.

Stuurlui, piloten en boordwerktuigkundigen op schepen en vliegtuigen ervaren in vergelijking met andere beroepen het meeste geluk. Maar ook zijn er relatief veel gelukkige treinmachinisten. Uit een lijstje van 5 ‘meest gelukkige’ beroepen komt het beeld naar voren dat vooral mannen in de kracht van leven, die grote bewegende machines in hun macht hebben, daar een geluksgevoel van krijgen. Ook leiding geven maakt gelukkiger.

Dit zijn een paar opvallende resultaten uit het verkennende onderzoek ‘Geluk & Beroep in Nederland’ van Joyce van Leeuwen, student aan de Erasmus Universiteit. Ze baseerde zich hierbij op de loonwijzer dataset. Uit ruim 190.00 enquêtes, ingevuld in 2009 en 2010, zijn bijna 40.000 respondenten gehaald, die de basis voor deze verkenning vormen.

Ook valt op dat mannen door de bank genomen gelukkiger zijn in hun beroep dan vrouwen, ongeacht welk beroep dat is. Oudere mensen, mensen met een hogere opleiding, of mensen met thuiswonende kinderen lijken voor hun geluksgevoel het minst op hun werk aangewezen.

De top-5 ‘meest gelukkige’ beroepen
  • Stuurlui, piloten en machinisten
  • Volksvertegenwoordigers en beleidsambtenaren
  • Artsen
  • Leidinggevenden en directeuren van grote ondernemingen
  • Advocaten en andere juristen
loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>