Geen loonstijging voor IT’er in 2012 (12-04-2013)

31 dec. 1969 - IT, Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, Loonontwikkelingen, Loonstijging

De informatie in dit nieuwsbericht is afkomstig uit 2012/2013. Weten hoe hoog het lonen nu zijn? Bekijk de Salaris-Check voor de verschillende lonen per beroep.

Het gemiddeld bruto uurloon voor IT’ers bleef in 2012 met 17,60 euro gelijk ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit de tweede Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in loonontwikkelingen in Nederland. Van de 2116 ondervraagde IT´ers is 34 procent tevreden met hun loon en 65 procent tevreden met hun werk. Bijna de helft (46%) staat in 2013 open voor een nieuwe baan. Ruim tweederde (69%) denkt in 2013 promotie te maken.

“In 2012 zie je een toename van onzekerheid binnen de IT sector: er worden meer meldingen gemaakt van gedwongen ontslagen en fusies dan in 2011 en minder over trainingsmogelijkheden”, licht Paulien Osse toe, oprichter van de stichting Loonwijzer. “IT’ers zijn ook minder positief over hun leidinggevenden.” Rikke Wivel, Senior Marketing Director Monster Worldwide vult aan: “In een competitieve arbeidsmarkt als de IT sector moeten werkgevers meer doen om hun talent tevreden te houden. Het is zorgelijk om te zien dat werknemers minder tevreden zijn over verschillende aspecten van hun baan vergeleken met het jaar ervoor. Wij adviseren werkgevers om dit niet te licht op te vatten omdat loyale werknemers zeer gewild zijn, zowel in de huidige markt als wanneer de markt weer aantrekt.”

Mannelijke IT’ers verdienen meer dan vrouwen
Het gemiddeld bruto uurloon van IT’ers kwam in 2012 uit op 17,60 euro en bleef gelijk ten opzichte van 2011. Gekeken naar drie onderzochte beroepsgroepen verdienen mannen nog steeds meer dan vrouwen. Het verschil in bruto uurloon is het grootst bij uitvoerend personeel. Mannen in deze functies verdienden 9 procent meer dan vrouwen. Vrouwelijke professionals verdienden 8 procent minder dan mannen maar vrouwen in administratieve functies kregen juist 2 procent meer loon dan mannen. Op dit vlak scoort de IT sector redelijk. De verschillen in loon tussen man en vrouw zijn niet zo groot als in andere onderzochte sectoren als de financiële sector of de productiesector.

  Man Vrouw Verschil
Professionals €19,50 €17,90 -8%
Uitvoering personeel €14,60 €13,30 -9%
Administratief €14,10 €14,40 2%

Bron: Loonwijzer/Monsterboard Wage Index

Prestatiebonus populair
18 procent van de medewerkers in de IT sector ontving in 2012 een prestatiebonus. De IT sector scoort hiermee vergeleken met andere sectoren het hoogst, gevolgd door de financiële sector (17%). Daarnaast ontving 8 procent van de IT’ers in 2012 een eindejaarsbonus, 8 procent deelde mee in de winst en 5 procent ontving een 13e maand.

Werknemerstevredenheid
Naast tevredenheid met hun baan (65%), zijn IT’ers te spreken over de werkomgeving (67%) en de baanzekerheid (79%). Over het soort contract (45%) waren werknemers minder te spreken en ook de tevredenheid over het loonbeleid was met 42 procent aan de lage kant. 34 procent was tevreden met hun loon.

Verwachtingen voor 2013
59 procent van de IT’ers verwacht in 2013 loonsverhoging te krijgen en 69 procent denkt in het komende jaar promotie te maken. 11 procent ziet de toekomst somberder in en voorspelt ontslag. Bijna de helft (46%) van de respondenten staat in 2013 open voor een nieuwe baan.

“Waar relatief veel IT’ers in 2011 aangaven open te staan voor een nieuwe baan, is dit percentage verder toegenomen van 41 procent in 2011 naar 46 procent in 2012″, aldus Rikke Wivel. “Op onze site zagen wij meer mensen zoeken naar een baan in 2012 en we zien dat deze trend doorzet in 2013.”

Deel jouw loon met de Salaris Enquête

Wil je weten wat anderen in dezelfde functie verdienen? Doe de Salaris Check

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>