Lonen in marketing & communicatie omlaag (12-04-2013)

31 dec. 1969 - Marketing, Communicatie, Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, Loonontwikkelingen, Loonstijging, Loondaling

In geen enkele andere sector verdienen vrouwen zoveel meer dan mannen Het gemiddeld bruto uurloon in de marketing, PR & reclame sector daalde in 2012 met 2 procent naar 15,60 euro. Dat blijkt uit de tweede Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in loonontwikkelingen in Nederland. Van de 805 ondervraagden was slechts 30 procent tevreden met zijn of haar loon. Maar liefst 60 procent van de respondenten staat in 2013 open voor een nieuwe baan, een stijging van 12 procent vergeleken met een jaar eerder. Medewerkers waren dan ook over de meeste aspecten van hun baan minder tevreden dan in 2011.

“Gemiddeld gezien zijn de medewerkers er qua loon op achteruit gegaan ten opzichte van 2011. Ook zagen veel werknemers meer ontslagen en reorganisaties in 2012 dan in 2011, het is vrij onrustig en daarmee onprettig voor veel werknemers in de marketing, PR & reclame”, zegt Paulien Osse, oprichter van de stichting Loonwijzer. Rikke Wivel, Senior Marketing Director Monster Worldwide vult aan: “We zien dat werknemers minder tevreden zijn over diverse aspecten van hun baan vergeleken met een jaar eerder en dat bepaalde bonussen afnemen. Het aantal mensen dat een prestatiebonus ontvangt daalde bijvoorbeeld van 16 procent in 2011 naar 10 procent in 2012. Het is niet verrassend dat werknemers open staan voor een nieuwe baan en wij adviseren werkgevers om dit serieus te nemen.”

Bruto uurloon omlaag
Het gemiddeld bruto uurloon in de marketing, PR & reclame sector daalde in 2012 met 2 procent. Het uurloon daalde van 15,90 euro in 2011 naar 15,60 euro in 2012. Vrouwen verdienden in administratieve functies 8 procent meer dan mannen. In geen enkele andere sector verdienden vrouwen zoveel meer dan mannen. Vrouwelijke professionals verdienen wel minder dan mannen maar vergeleken met andere sectoren is dit verschil (-3%) klein.

ManVrouwVerschil
Professionals €17,80 17,30 -3%
Administratief €12,90 €13,90 8%

Bron: Loonwijzer/Monsterboard Wage Index

Bonussen
10 procent van de medewerkers in de marketing, PR & reclame sector ontving in 2012 een prestatiebonus. Daarnaast ontving 12 procent een eindejaarsbonus, 6 procent deelde mee in de winst en slechts 3 procent ontving een 13e maand.

Werknemerstevredenheid
Uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index blijkt dat 62 procent van de medewerkers in de marketing, PR & reclame sector tevreden is met hun baan. Een daling van 3 procent ten opzichte van 2011. De tevredenheid over het loon daalde met 2 procent naar 30 procent. Ook de tevredenheid over het soort contract (van 53% naar 37%), bonussen (van 37% naar 24%) en loonbeleid (van 40% naar 35%) daalde. Wel steeg de tevredenheid over baanzekerheid met 4 procent naar maar liefst 85 procent.

Verwachtingen voor 2013
Van de ondervraagde werknemers in 2012 verwacht 67 procent in 2013 loonsverhoging te krijgen, 76 procent denkt dit jaar promotie te maken. 15 procent ziet de toekomst somberder in en is bang dat zijn functie verdwijnt. 60 procent van de ondervraagden staat open voor een nieuwe baan.

“We moeten afwachten of het relatief groot aantal werknemers dat aangeeft open te staan voor een nieuwe baan ook daadwerkelijk de stap gaat nemen”, aldus Rikke Wivel. “Economisch zitten we nog steeds in een moeilijke tijd. Op onze site zagen wij meer mensen zoeken naar een baan in 2012 en we zien dat deze trend doorzet in 2013.”

Deel jouw loon met de Salaris Enquête

Wil je weten wat anderen in dezelfde functie verdienen? Doe de Salaris Check

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>