Vrouwen hebben in elk beroep last van salariskloof (07-03-2013)

Vrouwen verdienen, welk beroep ze ook uitoefenen, minder dan hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit de lonen die bezoekers van Loonwijzer.nl via de Salaris Check en de Salaris Enquête hebben ingevuld. De salariskloof verschilt van 3 tot 15 procent, afhankelijk van de functie.

Vooral bij de lagere lonen zijn de verschillen percentueel het grootst. Mannen verdienen ruim 15 procent meer dan vrouwen als het gaat om beroepen in de industriële sector en om verschillende functies als chauffeur. De kleinste verschillen, ruim 3 procent, zijn terug te vinden bij banen als schoonmaker en huishoudelijk helper.

Een goed verdienende baan als manager, in welke sector dan ook, kent een duidelijke salariskloof. Ten opzichte van het gemiddelde loon van vrouwelijke managers verdient een mannelijke leidinggevende een kleine 11 procent meer.

Absoluut gezien is de kloof het grootst bij directeuren van bedrijven met 50 tot 500 werknemers, met 343 euro per maand. Onder gezagvoerders ligt dat bedrag op 312 euro. Gezien de hoge lonen in dat beroep komt het percentuele loonsverschil echter niet boven de 7 procent uit.

Dit Loonwijzer-onderzoek is uitgevoerd voor 630 beroepen. Gekeken is naar de lonen nadat de werknemer vijf jaar in functie was. Enkel het geslacht verschilde; de opleiding, de bedrijfsgrootte, et cetera, waren dezelfde.

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>