Toelichting Bruto/Netto-Check

Heb je nog vragen bij het gebruik van de Bruto/Netto-Check? Gebruik de video of de toelichting per onderdeel zodat je de check goed kunt invullen.

Deze pagina is te gebruiken in combinatie met de Bruto/Netto-Check.

Voor het invullen

CAO of bedrijfstak (sector)

Als je betaalt krijgt volgens een bepaalde cao, dan kun je dat hier aangeven. In bepaalde gevallen kan de Check vervolgens aangeven hoe hoog de pensioenpremie is die je afdraagt.

Berekening

De Check helpt je niet alleen te zien wat je brutosalaris je netto oplevert. De berekening kan ook andersom: hoe hoog moet je brutosalaris zijn om een bepaald nettoloon over te houden?

Versie

Wil je inzicht in een loon van een eerder jaar? Dat kan, want de rekenregels van elk jaar sinds 2015 zijn beschikbaar in de Bruto/Netto-Check.

Pagina 1

Alleen het veld 'Salaris' dient te worden ingevuld. De rest mag wel, maar hoeft niet.

Salaris

Vul het salaris in dat je voor je berekening wilt gebruiken. Weet je alleen een parttime- of fulltimesalaris en wil je dat laten omrekenen naar fulltime of parttime? Dat kan. Vul daarvoor 'Parttimebaan' met 'ja' in.

Parttimebaan

Als je in deeltijd werkt, kun je hier het fulltime-equivalent (fte) van je functie invullen. Geef hier ook aan of het hierboven ingevulde salaris over je parttime-dienstverband of over een fulltimebaan gaat.

Geboortedatum

Je geboortedatum kan invloed hebben op de berekening voor de loonheffing, bijvoorbeeld bij oudere werknemers.

Afwijkende berekeningsdatum

Als je op korte termijn met pensioen gaat, kan een afwijkende berekeningsdatum helpen om inzicht te krijgen in wat je pensioen betekent voor je loon.

Naam werknemer

Je kunt je naam invullen om het voorbeeldloonstrookje, dat uit de Bruto/Netto-Check komt, te completeren.

Soort tabel

Als je inkomen uit arbeid hebt, kies je voor 'Wit (arbeid)'. 'Groen (uitkering)' dien je te kiezen als je een inkomen uit vroegere arbeid en dat nu uitgekeerd krijgt via de AOW, WAO of WW. Alle andere opties zijn alleen van toepassing in bijzondere situaties.

Speciale tabellen

Als in jouw sector nog vakantiebonnen worden gebruikt als betaling, dan kun je dat hier aangeven. Het vakantiebonnensysteem wordt echter in slechts een handjevol sectoren toegepast.

Tijdvak / loonperiode

Hier selecteer je de periode waarover het loon wordt uitbetaald dat je eerder hebt opgegeven.

Loonheffingskorting

Via de loonheffingskorting kan er belasting in mindering worden gebracht. Als werkende heb je namelijk, tot een bepaald inkomen, recht op de algemene heffingskorting en op de arbeidskorting. Deze kan echter maar worden toegepast bij één werkgever tegelijk. Blijk je uiteindelijk toch te veel belasting te hebben betaald, dan krijg je dat bedrag terug zodra je belastingaangifte doet.

Woonachtig in Nederland

Of je woont in Nederland, in een EU- of EER-land of een ander land binnen het Koninkrijk der Nederlanden (de 'landenkring'), heeft invloed op de loonheffing die je betaalt.

Inhouding bijdrage Zvw

Als je in loondienst bent, dan betaalt je werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Ook als je een WAO/WIA- of een WW-uitkering krijgt of in de bijstand is, dan is het antwoord op deze vraag 'nee'. Alleen als je pensioen of AOW krijgt, wordt de bijdrage Zvw ingehouden op je uitkering en moet je 'ja' antwoorden.

Zorgverzekering via werkgever

Voor sommige werkgevers regelt de werkgever de zorgverzekering. Ook dat heeft invloed op de hoogte van je nettoloon en hoeveel belasting je betaalt.

Auto van de zaak

De bijtelling die komt kijken bij het privégebruik van een auto van de zaak, beïnvloedt de loonheffing.

Fiets van de zaak

Ook bij een fiets van de zaak die privé wordt gebruikt, wordt een bijtelling gehanteerd..

Pagina 2

Toepassen levensloop

De levensloopregeling is in 2012 afgeschaft, maar tot 2022 geldt een overgangsregeling. Is zo'n regeling nog van toepassing op jou, bekijk dan onze pagina over de levensloopregeling of informeer jezelf bij de Belastingdienst.

Eenmalige/bijzondere beloningen

Ook over je vakantiegeld of een 13e maand betaal je belasting. Vul hier, indien van toepassing, in hoe hoog die bijzondere beloningen zijn en hoe hoog die vergoedingen zijn op jaarbasis.

Belaste vergoeding 1 &  2

Is er sprake van andere vergoedingen die worden belast, maar die niet vermeld worden in de Check? Vul de te belasten bedragen dan hier in.

Onbelaste vergoeding

Krijg je een vergoeding die niet wordt belast, zoals een reiskostenvergoeding? Dan kun je die hier vermelden.

Onbelaste inhouding

Inhoudingen die niet worden belast, bijvoorbeeld die voor de personeelsvereniging, kunnen hier worden ingevuld.

Loon in natura

Wanneer je een deel van je salaris in natura krijgt, dat wil zeggen: in goederen of als diensten, dan dient de waarde hiervan ook te worden meegenomen in de berekening.

Pensioenpremie

De pensioenpremie die je werkgever inhoudt op je salaris, vul je hier in.

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als er sprake is van een invaliditeitspensioen of een (aanvullende) arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan kan hier het ingehouden bedrag  worden genoemd.

Whk-premie berekenen

De premie voor de Werkhervattingskas (Whk), voor arbeidsongeschikten die weer aan het werk gaan, wordt meestal betaald door de werkgever. Wordt deze premie op jou als werknemer verhaald, vul dan 'ja' in.

Private aanvulling WW

Alhoewel de duur van de WW-uitkering is verkort tot 24 maanden, bestaat de mogelijkheid om met die met een eigen bijdrage toch te verlengen tot de oorspronkelijke 38 maanden. Als dit het geval is, kan hier worden aangegeven of hiervoor een ander premiepercentage geldt dan het standaard percentage.

Werkgeverslast tonen

Bovenop je brutoloon betaalt je werkgever nog zo'n 20 procent. Dit 'werkgeversdeel' wordt gebruikt om verschillende uitkeringen mee te financieren voor werknemers die werkloos of arbeidsongeschikt raken. De Bruto/Netto-Check geeft je op deze manier inzicht in het volledige loonkostenplaatje.

Indicatie tarief WW Awf

Als je een vast contract hebt, betaalt je werkgever minder WW-premie. Bij een flexibel contract, zoals een overeenkomstvan bepaalde tijd of een oproepovereenkomst, is je werkgever hier juist meer geld aan kwijt. Ook in een aantal specifieke gevallen, zoals bij jongeren onder de 21 jaar met wie een maximum aantal uren is afgesproken en BBL-leerlingen, kan het lage tarief worden gehanteerd. Bij overheidswerkgevers is deze optie niet van toepassing.

Loonwijzer_banner_v2_Still.png

loading...


loonwijzer.nl

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>