Weet jij je waarde?

Werkgevers betalen minimaal zo'n 20 procent extra bovenop het brutoloon. Waarvoor? De vernieuwde Bruto/Netto-Check geeft direct inzicht!

Loonwijzer_banner_v2_Still.png

Werkgevers zijn meer kwijt dan alleen het brutoloon voor hun werknemer. Ze betalen bovenop dat brutoloon gemiddeld nog eens 20 procent aan sociale premies, voor bijvoorbeeld werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ze zijn wettelijk verplicht om dit werkgeversdeel sociale lasten af te dragen. De vernieuwde Bruto/Netto-Check laat precies zien hoe groot het aandeel van deze sociale werkgeverslasten is in het loon. Zo kan iedereen die werkt voor een inkomen een vollediger inzicht krijgen in de opbouw van het salaris als geheel. Dit geldt dus voor werknemers en werkgevers, maar ook voor zelfstandigen. Dit werkgeversdeel sociale lasten wordt gebruikt om de Nederlandse verzorgingsstaat (deels) mee te financieren.

Salaris: bruto, netto en werkgeversdeel sociale lasten (normale grootte)Wat kan ik met de vernieuwde Bruto/Netto-Check?

De vernieuwde Bruto/Netto-Check laat voor elk bruto- of nettoloon zien welk bedrag aan sociale werkgeverslasten daarbovenop komt. Zo kan een werknemer gemakkelijk nagaan hoe het loon als geheel is opgebouwd, oftewel: hoeveel hij of zij in totaal waard is, uitgedrukt in geld. En ook voor een werkgever is de vernieuwde Bruto/Netto-Check extra nuttig. Een snelle check leert hoeveel een bepaalde werknemer in totaal aan loon kost: het brutoloon plus het werkgeversdeel sociale lasten. 

Wat is mijn waarde precies?

Bij een brutoloon van 2.500 euro per maand is het bedrag dat een werkgever betaalt ten minste ongeveer 3.000 euro, laat de vernieuwde Bruto/Netto-Check zien. Want werkgevers betalen minimaal zo'n 20 procent extra bovenop het brutoloon van een werknemer. Deze 20 procent bestaat uit de premies werknemersverzekeringen plus de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De werkelijke waarde van een werknemer, in geld uitgedrukt, bestaat dus uit het brutoloon plus de sociale werkgeverslasten.

Hoe belangrijk zijn die sociale werkgeverslasten?

Deze sociale werkgeverslasten zijn van groot maatschappelijk belang. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat op ontslag een werkloosheidsuitkering volgt. Ook werknemers die ziek of arbeidsongeschikt raken, kunnen dankzij deze extra werkgeverslasten doorbetaald krijgen. Daarnaast kunnen ze hierdoor een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangen. Ook gaat een stukje uit de opbrengst van de sociale werkgeverslasten naar de kinderopvangtoeslag. Tenslotte gaat een deel naar de gezondheidszorg. Daardoor pakt ieders particuliere zorgverzekering goedkoper uit. Werknemers profiteren het meest van deze werkgeversafdrachten, maar niet-werkenden profiteren dus mee. Dat is het grote maatschappelijke belang van het werkgeversdeel sociale lasten. 

Nog preciezer weten hoe de sociale werkgeverslasten zijn opgebouwd? Check dan de pagina’s voor werknemers en voor werkgevers.

Is 20 procent alles wat werkgevers extra bijdragen?

Die 20 procent is zeker niet alles wat werkgevers extra bijdragen. Een grote bijdrage die niet in de 20 procent zit, is de premie voor het aanvullend pensioen. Die wordt ook beschouwd als een sociale werkgeverslast, maar is niet bij wet verplicht. Daarom ook verschilt deze pensioenpremie nogal, per werkgever en per bedrijfstak. Het is dus lastig om voor deze aanvullende pensioenpremie een gemiddelde te geven. In veel bedrijfstakken is echter wel een pensioenregeling afgesproken. In de vernieuwde Bruto/Netto-Check kun je sector-cao’s selecteren om te checken hoe groot de overeengekomen pensioenpremie is die de werkgever betaalt, bovenop die 20 procent afdrachten aan sociale premies.

Zitten de kosten van de werkgever voor specifieke werkzaamheden ook in die 20 procent?

Eventuele kosten voor specifieke beroepen en werkzaamheden zitten niet in die 20 procent extra werkgeversdeel sociale lasten. Die zijn namelijk zo afhankelijk van het soort werk dat daarvoor moeilijk een algemene schatting valt te geven. Op kantoor gaat het bijvoorbeeld om een stoel, het bureau en een computer. In de bouw gaat het eerder om beschermende kleding en speciaal gereedschap. Deze zaken laten zich maar moeilijk vergelijken. Daarom worden ze buiten het extra werkgeversdeel sociale lasten gehouden.

Betalen werknemers uiteindelijk niet zelf voor de sociale werkgeverslasten?

Natuurlijk hebben de sociale werkgeverslasten invloed op het brutoloon. Als een werkgever minder premies en belasting hoeft af te dragen, kan die in theorie zijn werknemers meer betalen. Dat ligt alleen niet zo simpel. Want als de sociale werkgeverslasten dalen, is het goed denkbaar dat de sociale lasten voor werknemers zullen stijgen. Alle sociale lasten dienen ter financiering van de sociale vangnetten, linksom of rechtsom. Dat zijn de WW voor werkloosheid, de WIA voor arbeidsongeschiktheid en nog wat kleinere fondsen. Willen we die als Nederland in stand houden, dan moeten die toch ergens van worden betaald. Nu gebeurt dat (vooral) uit de bijdragen die via de werkgevers lopen.

Betalen werknemers zelf ook mee aan het sociale stelsel?

Werknemers betalen zelf ook mee aan de instandhouding van de Nederlandse verzorgingsstaat. Op het brutosalaris wordt loonbelasting ingehouden, maar ook de premie voor de volksverzekeringen. Van die volksverzekeringen profiteert iedereen. Dit in tegenstelling tot de werknemersverzekeringen zoals de WW en de WIA, die een vangnet voor alleen werknemers bieden. Een van deze volksverzekeringen is de Algemene Ouderdomswet (AOW), het overheidspensioen waarop (vrijwel) iedere Nederlander recht heeft. Een andere volksverzekering is de Algemene nabestaandenwet (Anw). Die biedt een basisinkomen als een naaste overlijdt. Door hiervoor premies af te dragen, betalen werknemers ook mee aan het inkomen van mensen die niet (meer) werken, zoals ouderen.

Volg ons stappenplan en ontdek jouw waarde

  1. Bekijk met de Salaris-Check wat beroepsgenoten verdienen
  2. Vul de Bruto/Netto-Check in en krijg het nettoloon en de sociale werkgeverslasten te zien
  3. Deel jouw brutoloon in de Salaris-Enquête en help zo je collega’s met hun loonvragen
loading...


loonwijzer.nl

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>