Aanbevelingen van de werkgroep Gelijke beloning, dat werkt!

Loonwijzer.nl - Aanbevelingen van de werkgroep Gelijke beloning, dat werkt!

Aanbevelingen voor werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid, gepresenteerd door de werkgroep Gelijke beloning, dat werkt! op de slotconferentie, 25 januari 2007 in Amsterdam.

De aanbevelingen op video

Naleving van wet- en regelgeving bevorderen. Alex Geert Castermans, voorzitter van de commissie gelijke behandeling vertelt dat het handhaven van bestaande regels loonongelijkheid kan verminderen.

De CAO als instrument om gelijk loon te bevorderen, toegespitst op het opsporen en elimineren van uitsluitingsbepalingen en op de inschaling in bestaande functiegebouwen. Animatie waarin wordt uitgelegd hoe loonongelijkheid een CAO kan insluipen.

CAO en inschaling. Peter Lindenbergh vertelt hoe slim inschalen kan helpen loonogelijkheid te verkleinen.

Aandacht voor tips en trainingen voor slimmere salarisonderhandelingen. 10 tips voor meer loon. Onderhandelingsguru Jack van Minden geeft tien tips voor salarisonderhandelingen.

Nu of nooit. Wat is loonverschil, wat is loonongelijkheid? Wat kunnen vakbonden, OR, ondernemingen en overheid doen? Paulien Osse over loonverschil en loonongelijkheid.

Verdere aanbevelingen

  • De rol van de OR, die over aanzienlijke maar onderbenutte mogelijkheden tot bevorderen van gelijk loon voor gelijk werk beschikt. Geen video.
  • De bijdrage die van fiscale vereenvoudiging mag worden verwacht in combinatie met samenhangende maatregelen die de arbeidsmarktpositie van vrouwen raken. Geen video.
loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>