Onderzoek internationale vakbonden ITUC (2008)

Verkoopsters en verpleegsters zitten op de grootste loonachterstand

De loonkloof m/v is in Nederland gemiddeld 20,8 procent. In de particuliere sector is die nog wat groter, 22,0 procent, in de publieke sector wat kleiner met 16,7 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de ITUC, het internationale verbond van vakbonden. Het onderzoeksrapport verscheen in maart 2008.

Vrouwen met een voltijdsbaan zitten wat achterstelling van loon betreft op het landelijke gemiddelde, maar vrouwen die part time werken zijn iets beter af. Zij verdienen 17,5 procent minder dan hun mannelijke collega's die hetzelfde werk doen. De verklaring voor de kleinere loonkloof voor part-time werknemers ten opzichte van full-timers kan ten dele gezocht worden in het kleine aantal mannen in laagbetaalde part-time banen die de enquête hebben ingevuld, wat de resultaten beïnvloedt. De resultaten voor part-timers zijn vooral gebaseerd op de antwoorden van vrouwelijke respondenten, wat de loonkloof verkleint.

In een paar typische vrouwensectoren, zoals de detailhandel en de gezondheidszorg, staan de vrouwelijke werknemers er nog slechter voor dan het landelijke gemiddelde met 26,4 resp. 24,5 procent lager loon dan de mannen die daar werken. Dit komt doordat mannen in deze 'vrouwen-sectoren' dikwijls de management functies vervullen. Maar in het transportwezen en het onderwijs valt het weer wat mee. Hier is de ongelijkheid in beloning tussen mannen en vrouwen met bijna 18 procent wat lager dan het landelijk gemiddelde. Bij de overheid is het 'maar' 13,8 procent en in de bouw slechts 10,6 procent. De loonkloof is vaak kleiner in sectoren met overwegend mannelijke werknemers zoals de bouw en in de transportsector, omdat het loon van vrouwen dan lijkt te worden opgestuwd door het loon van de mannelijke werknemers. Vrouwen profiteren daarvan wanneer zij in een 'mannen-omgeving' werken.

Vakbondslidmaatschap lijkt te helpen. Vrouwelijke niet vakbondsleden scoren 22,2 procent loonongelijkheid, tegen 14,0 procent onder de vrouwen die wél lid van een bond zijn.

Het ITUC Gender Pay Gap Report (pdf, 490kB) is onder meer gebaseerd op gegevens van Loonwijzer.nl,  ruim 95.000 data die in 2006 en het eerste halfjaar van 2007 werden verzameld.

De pers over het ITUC Gender Pay Gap Report:

Financieel dagblad , 6 maart 2008
Loonkloof vrouwen in ons land groter dan wereldgemiddelde

Controllersmagazine, 6 maart 2008
Loonkloof in Nederland groot

Duurzaamnieuws, 7 maart 2008
Loonkloof vrouwen in ons land groter dan wereldgemiddelde (niet meer online beschikbaar)

Nederlands Dagblad, 8 maart 2008
Loonkloof?

Volkskrant, 8 maart 2008
Het slakkentempo van de vrouw

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>