Onderzoek Arbeidsinspectie (2006)

De Arbeidsinspectie onderzoekt tweejaarlijks gelijke beloning.  In  oktober 2006 verscheen het laatste onderzoek 'De arbeidsmarktpositie van werknemers in 2004'. Hieruit blijkt dat vrouwen in het bedrijfsleven gemiddeld ongecorrigeerd 21 procent minder verdienden dan mannen.

Een groot deel van het verschil is verklaarbaar, omdat mannen vaker in hogere functies werken en andere beroepen kiezen. Maar net als in eerdere jaren is voor het gecorrigeerde beloningsverschil van 7 procent geen excuus aan te geven. Dit is echter geen beloningsdiscriminatie. Het getal komt o.a. door de methode en brede opzet van het onderzoek. De maatregelen om de loonkloof kleiner te maken tussen mannen en vrouwen of tussen allochtonen en autochtonen, hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er is geen duidelijke afname van beloningsverschillen.Het vorige onderzoek van de Arbeidsinspectie is in december 2004 verschenen in het rapport 'De arbeidsmarktpositie van werknemers in 2002'.

De beschrijving gaat in de eerste plaats in op de ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschillen tussen deze groepen in het bedrijfsleven. Daarnaast wordt ingegaan op de ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschillen bij de overheid.

Uit het onderzoek blijkt dat in het bedrijfsleven het ongecorrigeerde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen en voltijders en kleine deeltijders licht is afgenomen. Het ongecorrigeerde beloningsverschil tussen voltijders en grote deeltijders is gelijk gebleven. Binnen de overheid zijn de ongecorrigeerde beloningsverschillen licht afgenomen.

Naast een weergave van de cijfers wordt aandacht besteed aan de oorzaken en verklarende factoren van de geconstateerde beloningsverschillen. Een deel van de ongecorrigeerde beloningsverschillen tussen groepen werknemers hangt samen met een verschil in achtergrondkenmerken. Via een decompositieanalyse kan antwoord worden gegeven op de vraag welk deel van het ongecorrigeerde beloningsverschil aan een bepaald achtergrondkenmerk toegeschreven kan worden.

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>