Onderzoek Arbeidsinspectie 2008

Vrouwen verdienen 6,5% minder dan mannen in een vergelijkbare functie met eenzelfde opleiding, arbeidsduur, aantal dienstjaren en contractduur. Bij allochtonen gaat het om een verschil van 4,9% ten opzichte van autochtone werknemers.

Dit blijkt uit onderzoek dat de Arbeidsinspectie heeft gepubliceerd in november 2008. Een mogelijke oorzaak van de verschillen is beloningsdiscriminatie.

Ten opzichte van eenzelfde onderzoek twee jaar eerder is het beloningsverschil m/v gedaald met bijna 1 procentpunt: het verschil was toen 7,4%. Het beloningsverschil autochtoon/allochtoon is niet gedaald.

Er zijn niet alleen beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, en autochtonen en allochten. Ook worden deeltijders slechter betaald dan voltijders. En werknemers met een contract van kortere duur worden slechter betaald dan degenen met een contract voor onbepaalde tijd.

De onderstaande tabel vat de uitkomsten van het Arbeidsinspectie-onderzoek samen. Dit onderzoek 'De arbeidsmarktpositie van werknemers in 2006' is uitgevoerd met gegevens uit 2006. (Onderaan tabel is uitleg over de termen 'gecorrigeerd' en 'ongecorrigeerd'.)

 

Beloningsverschillen in het bedrijfsleven en overheidssectoren in 2006 

 

ONGECORRIGEERD

GECORRIGEERD

 

Bedrijfsleven

Overheids-sectoren

Bedrijfsleven

Overheids-sectoren

Geslacht

 

 

 

 

Vrouwen (vs mannen)

-23

-12

-6,5

-2,6

Etniciteit

 

 

 

 

Allochtonen (vs autochtonen)

-23

**

-4,9

**

Arbeidsduur

 

 

 

 

Grote deeltijd (vs voltijd)

-22

-6

-3,1

0,1*

Kleine deeltijd (vs voltijd)

-42

-8

-2,8

-0,3*

Contractvorm

 

 

 

 

Regulier contract voor bepaalde tijd (vs onbepaalde tijd)

-28

**

-4,7

**

Flexcontract voor bepaalde tijd (vs onbepaalde tijd)

-30

**

-2,1

**

 * Niet significant (er is geen sprake van een meetbaar effect) op een betrouwbaarheidsniveau van 95%.
** Niet gemeten voor de overheidssectoren.

Ongecorrigeerde beloningsverschillen

Ongecorrigeerde beloningsverschillen zijn terug te voeren op verschillen in het soort werk dat iemand doet en andere kenmerken, zoals bijvoorbeeld fulltime of parttime werken, leeftijd, aantal dienstjaren en verschil in opleiding en beloningsverschillen tussen verschillende sectoren.

Verschil man/vrouw
Werkende vrouwen zijn ten opzichte van werkende mannen over het algemeen jonger, lager opgeleid en werken vaker in deeltijd. Ze vervullen vaker een administratieve en verzorgende functie en functies van een laag niveau. Ze hebben ook vaker dan mannen een flexibele arbeidsovereenkomst.

Verschil autochtoon/allochtoon
Ten opzichte van autochtonen zijn allochtonen over het algemeen jonger en lager opgeleid. Ze vervullen relatief vaak technische- of handarbeidfuncties en verzorgende of dienstverlenende functies en minder vaak bestuurs- en administratieve functies. Allochtonen vervullen vaker een functie van laag niveau. Verder hebben ze minder vaak een contract voor onbepaalde tijd.

Verschil voltijd/deeltijd
Deeltijdbanen worden vooral vervuld door vrouwen en jongeren. Jongeren tot 23 jaar zijn oververtegenwoordigd bij de deeltijdwerkers. Mede daarom hebben deeltijders gemiddeld minder dienstjaren bij hun huidige werkgever dan voltijders. Deeltijders zijn gemiddeld lager opgeleid dan voltijders. Voorts vervullen deeltijders relatief vaker een functie van laag niveau dan voltijders.

Gecorrigeerde beloningsverschillen

Als het ongecorrigeerde beloningsverschil wordt gecorrigeerd voor de verschillen in achtergrondkenmerken, dan resteert een gecorrigeerd beloningsverschil. Dat geeft het resultaat voor werknemers die in een gelijke positie verkeren, met andere woorden eenzelfde opleiding, functieniveau en aantal dienstjaren hebben, hetzelfde aantal uren per week werken en hetzelfde soort contract hebben.

12 december 2008

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>