Onderzoek CBS (2006)

Uit het rapport  'Beloningsverschillen verklaard?' van het CBS blijkt dat allochtone werknemers 20 procent minder verdienen bij de overheid dan hun autochtone collega's. Het rapport verscheen in 2006.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaf opdracht aan het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om beloningsverschillen bij de overheid te onderzoeken.

Het onderzoek is gedaan over het jaar 2004. Uit het rapport blijkt dat 86 procent van de werknemers bij de overheid autochtoon is. Er komen een paar opmerkelijke verschillen naar voren uit het rapport:

  • Autochtone werknemers verdienen gemiddeld € 21,69. Hun allochtone collega's gemiddeld € 17,35.

  • Van de allochtone vrouwen werkt 40 procent in deeltijd tegenover 70 procent autochtone vrouwen.

De beloningsverschillen zijn voor het grootste deel te verklaren door verschillende achtergrondkenmerken (in opleiding bijvoorbeeld). Toch is er, na toepassing van die correctie nog 4 procent beloningsverschil.

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>