Voor werkgevers

Beloningsverschillen aanpakken – handvatten voor werkgevers

De loonkloof M/V daalt langzaam. Volgens het CBS, die de meest recente data heeft, was in 2016 het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven 19 procent en bij de overheid 8 procent. Na correctie voor factoren als werkervaring, opleidingsniveau en sector blijft er een onverklaard verschil over van 7 respectievelijk 5 procent, net als in 2014. Komt dit loonverschil door discriminatie? Dat weten we niet, want deze cijfers zijn een gemiddelde voor heel Nederland. Om discriminatie vast te stellen, moet gekeken worden op het niveau van het bedrijf of de organisatie.

Aanwijzingen voor discriminatie of verboden onderscheid zijn er wel. Zo blijkt uit onderzoeken in specifieke sectoren dat werkgevers vaak niet-neutrale beloningsmaatstaven gebruiken die ten nadele van vrouwen uitpakken. Toch zijn er maar weinig werkgevers die doelbewust discrimineren. Ook onbedoeld onderscheid kan mannen bevoordelen ten opzichte van hun vrouwelijke collega’s. Aan werkgevers die daarover willen nadenken, biedt Loonwijzer handvatten.

Aandachtspunten gelijke beloning

Hoe gaat adv-dagen-opbouw bij zwangerschapsverlof? Wat als een deeltijder meer uren draait vanwege OR-lidmaatschap? Dit en meer aandachtspunten.

Beoordelingsgesprekken

Het beoordelingsgesprek een verplicht nummer? Nee, het kan een prima instrument zijn om personeelskwesties adequaat aan te pakken.

Functioneringsgesprekken

Een functioneringsgesprek is gericht op de toekomst. Je bekijkt met de werknemer wat er verbeterd kan worden, en hoe dat bereikt kan worden.

Uitsluiting wegens arbeidsduur

In sommige CAO’s worden werknemers met een afwijkende arbeidsduur uitgesloten van regelingen. Er kan sprake zijn van ongelijke behandeling.

Uitsluiting wegens contractduur

In sommige CAO’s worden werknemers van regelingen uitgesloten omdat ze een afwijkende contractduur hebben. Er kan sprake zijn van ongelijke behandeling.

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>