Doe ik iets verkeerd?

Er bestaan aanwijzingen dat het loonverschil tussen mannen en vrouwen wordt veroorzaakt door discriminatie. Zo blijkt dat vaak niet-neutrale beloningsmaatstaven worden gebruikt die uitvallen in het nadeel van vrouwen. Weinig werkgevers zullen dat doelbewust doen. Toch kun je je afvragen: doe ik iets verkeerd?

Voorkeur voor vrouwelijke werknemers

Als werkgever heb ik een grote voorkeur voor vrouwen. Betrouwbaar, loyaal. En ze vragen niet elk half jaar meer geld, en hebben niet voortdurend hun focus bij meer verdienen, maar werken gewoon. Werk ik daarom ongelijke beloning in de hand?

Nee hoor, want het gaat bij beloningsongelijkheid m/v om de verhoudingen binnen het bedrijf. Meestal is het bij onterechte beloningsverschillen zo dat vrouwen goed worden ingeschaald en dat mannen te veel salaris krijgen.

Iets anders is dat uit onderzoek blijkt dat bedrijven en instellingen met een diverser personeelsbestand qua leeftijd, sekse en afkomst beter presteren. Vanuit die optiek is het dus verstandiger om ook mannen aan te nemen, als je ze maar volgens neutrale criteria inschaalt en beloont. Onderscheid maken naar geslacht bij werving is trouwens ook verboden. Als je een mannelijke sollicitant om de redenen die je noemt afwijst, kan hij dat met succes aanvechten bij de rechter.

Loonverschil op basis van leeftijd

Mag ik oudere werknemers meer betalen dan jongere werknemers in dezelfde functie?

Ja, als het gaat om relevante functie-ervaring mag je oudere werknemers best in een hoger periodiek betalen dan jongere werknemers. Maar een oudere werknemer in een hogere periodiek inschalen alleen maar omdat hij ouder is of een gezin moet onderhouden, mag weer niet. Er moet wel een relatie met de voor de functie relevante ervaring zijn.

Verschil in arbeidsvoorwaarden

Mag ik sommige werknemers minder betalen, maar wel een reiskostenvergoeding geven, zodat ze netto op het zelfde uitkomen als hun collega’s in dezelfde functie die meer betaald krijgen?

Nee, elk onderdeel van het beloningspakket gelijk moet zijn, zo is in jurisprudentie vastgesteld. Bovendien staan er tegenover kostenvergoedingen ook reële kosten. De collega’s uit het voorbeeld komen dus netto niet op hetzelfde uit.

Salaris naar beneden bijstellen

Bij ons bedrijf kwam uit onderzoek dat er onterechte beloningsverschillen zijn! Om verschillen weg te werken wil ik de het loon van de mannen die teveel verdienen naar beneden bijstellen. Mag dat?

Nou nee. Weliswaar is er geen wet die 'even slecht is ook gelijk' verbiedt, maar loonsverlaging van de bevoorrechten valt niet onder goed werkgeverschap waartoe de wet je wel verplicht. Er zit niets anders op dan wie te weinig kreeg loonsverhoging geven. En zorgen dat het in de toekomst niet weer gebeurt.

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>