Onderzoek beloningsverschillen

In organisaties blijven vaak niet-neutrale beloningsmaatstaven te worden gebruikt. Hierdoor worden onterechte beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen veroorzaakt. Toch zijn er maar weinig werkgevers die doelbewust discrimineren. Om het onterechte verschil op te heffen, kan het slim zijn om als werkgever intern onderzoek te doen binnen de eigen organisatie.

Onterecht loonverschil onderzoeken

Hoe kom ik er achter of er onterechte loonverschillen tussen mannen en vrouwen in mijn bedrijf zijn?

Als er onterechte verschillen zijn, pakken die meestal ten nadele van vrouwen uit. Vergelijk het salaris van vrouwelijke werknemers met dat van werknemers met een gelijkwaardige functie. Als er geen goede verklaring is voor verschillen, is dat verdacht. Dat geldt ook als de verklaring terug te voeren is op de persoon en niet op de functie. Een hogere opleiding is bijvoorbeeld op zichzelf geen goede reden: als een lagere opleidingsniveau volstaat voor de functie is een hogere opleiding niet relevant. Een andere dubieuze verklaring is inschaling in een hogere trede in de salarisgroep van de functie dan gerechtvaardigd is vanwege het aantal relevante ervaringsjaren. Doorloop de checklist voor gelijke beloning van het College voor de Rechten van de Mens en neem zo nodig contact met hen op.

Afbreukrisico's onderzoek

Wat zijn de afbreukrisico’s als ik intern onderzoek ga doen naar verschillen in beloning M/V?

Intern onderzoek gaan of laten doen kost tijd en geld, maar afbreukrisico's zijn er eigenlijk niet. Juridische procedures kosten ook veel en als je verliest moet je die vrouwen met terugwerkende kracht even veel gaan betalen als de mannen. Aegon heeft nagenoeg alleen maar positieve publiciteit gehad met de cao-afspraak om intern onderzoek te gaan doen. De uitkomst was dat er geen onverklaarbare verschillen m/v waren. Ook APG, kreeg veel positieve publiciteit, terwijl daar wel gecorrigeerd moest gaan worden. Macro bleek het bedrag te overzien en voor betrokken vrouwen was de onverwachte loonsverhoging zo positief dat ze er niet over piekerden om procedures over het verleden te starten.

Beloningsverschillen

Wij hebben in ons bedrijf onderzoek gedaan. Bij ons kwam eruit dat er onterechte beloningsverschillen zijn! Wat nu?

Je moet twee dingen doen: de werknemers die ten onrechte te weinig krijgen compenseren en nagaan hoe het heeft kunnen gebeuren. Is het beloningssysteem transparant? Is de beloningssystematiek uitgeschreven? Zijn de leidinggevenden wel goed toegerust op het consequent uitvoeren ervan? Of hebben ze een grote eigen speelruimte? Zit er wel een check op de salarisafspraken met nieuwe werknemers (bijvoorbeeld door personeelszaken)? Zijn de personeelsfunctionarissen goed thuis op het terrein van gelijk loon?

Compenseren na onderzoek

Bij ons bedrijf kwam uit onderzoek dat er onterechte beloningsverschillen zijn! Nu wil ik de werkneemsters die te weinig kregen compenseren. Hoe pak ik dat aan?

Maatwerk lijkt beter dan loonsverhoging voor alle vrouwen die bij je werken, anders ontstaan misschien weer andere onterechte beloningsverschillen. Je moet elke vrouw die minder betaald kreeg dan haar mannelijke collega met een vergelijkbare functie en even lange relevante ervaring opplussen tot zijn niveau. Op alle beloningselementen, dus niet alleen het basis loon. Zoek draagvlak voor de ingangsdatum van de correctie: overleg met de ondernemingsraad en met de vakbonden. Ingangsdatum kan zijn de komende maand, 1 juli of het begin van dit jaar, of met terugwerkende kracht tot ontstaan van het onterechte verschil, of ….

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>