Wat je moet weten over functioneringsgesprekken

Wat is het doel van een functioneringsgesprek ? Wat heb je er zelf aan? In een functioneringsgesprek of jaargesprek bekijk je met je leidinggevende wat je kunt veranderen, wil veranderen of moet veranderen in je werk. Je spreekt ook af hoe je dat gaat aanpakken. In de eerste plaats gaat het over je vaardigheden en/of competenties: welke zijn goed of voldoende, welke moet je verbeteren of wil je graag verbeteren?

Verder mogen in het gesprek alle andere zaken die met je werk te hebben aan bod komen, zoals:

 • ideeën voor verbetering van werkprocessen
 • de werkomstandigheden
 • je scholings-/trainingswensen
 • je carrièrewensen
 • het functioneren van je leidinggevende

Een functioneringsgesprek of jaargesprek is iets anders dan een beoordelingsgesprek. In een beoordelingsgesprek vertelt je leidinggevende je wat hij of zij vindt van je prestaties het afgelopen jaar en welke consequenties dat heeft voor je aanstelling, je salaris of je inschaling. Het is een terugblik op het voorafgaande jaar. Een functioneringsgeprek is juist gericht op de toekomst, op verandering.

Al komt uit het gesprek alleen maar dat jij en je leidinggevende vinden dat het in alle opzichten wel behoorlijk gaat: dan weet je dat in elk geval. En je legt het schriftelijk vast. Je weet nooit wanneer dat van pas komt.

Actieve voorbereiding

Deels heb je zelf in de hand wat het gesprek je oplevert. De sleutel ligt in je voorbereiding. Denk vooraf na over de gespreksonderwerpen:

 • als het gaat om competenties en gedrag die bij je functie horen, neem dan je functieomschrijving nog eens door
 • welke cursus, training of opleiding kan je verder helpen in je huidige functie of in je carrière? Ga het aanbod na op intranet of internet
 • wat kan er volgens jou verbeterd worden in de werkwijze op je afdeling?
 • welke kant wil je zelf doorgroeien? Kan dat in je huidige functie? Zie je meer kansen in andere functie?
 • welke toekomstplannen heeft het bedrijf of de organisatie waar je werkt? Zie je daarin nieuwe kansen voor je eigen carrière?

Goed werkgeverschap

In veel CAO’s is vastgelegd dat je recht hebt op een functionerings- of jaargesprek. Val je niet onder zo’n CAO, dan is je werkgever er niet toe verplicht. Maar een werkgever die openheid nastreeft en inbreng van werknemers op waarde schat, zal minstens een keer per jaar een functioneringsgesprek regelen. Een goede werkgever wil immers weten  wat jij als werknemer graag verbeterd ziet, in je eigen werk, in de samenwerking met anderen, en in hoeverre hij of zij daaraan kan bijdragen. 

Let ook op het volgende

 • Als het goed is, komt een functioneringsgesprek niet uit de lucht vallen. Je leidinggevende zal het je tijdig van te voren aankondigen. Jullie kunnen dan ook samen tijdig vaststellen welke onderwerpen aan bod komen. Want realiseer je dat je zelf ook agendapunten kunt aandragen.
 • Als je leidinggevende wil dat je op een aantal punten beter gaat werken, bespreek dan samen hoe je dat kunt doen. Spreek ook af dat je daarover regelmatig, bijvoorbeeld elke vier of zes weken, een follow-upgesprek voert.
 • Het is belangrijk dat je leidinggevende een schriftelijke samenvatting van het gesprek en jullie afspraken maakt en je vraagt dit verslag door te lezen. Als iets niet goed is opgeschreven, vraag dan het te veranderen. Daarna kunnen jullie allebei het verslag ondertekenen. Dit sluit latere verwarring zoveel mogelijk uit. Bewaar zelf een kopie.
 • Laat je leidinggevende het aan jou over hoe je verbeteringen tot stand brengt, stel dan zelf een voortgangsplan op. Leg het voor aan je leidinggevende, net als de verdere stappen die je zet. Zo zorg je ervoor dat de inspanning die je verricht om beter te functioneren op schrift staan. Dan sta je later bij een beoordeling sterker.
 • In veel bedrijven en organisaties voer je in de eerste maanden van het jaar een functioneringsgesprek en tegen het einde van het jaar een beoordelingsgesprek. In het beoordelingsgesprek wordt dan vaak terugverwezen naar de afspraken die je in het functioneringsgesprek hebt gemaakt.

Vergelijk je salaris

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>