Gelijk loon: wat zijn de regels?

Hoe weet je of je krijgt waar je recht op hebt? Je werkgever is verplicht werk van gelijke waarde gelijk te belonen. Daar zijn een aantal regels voor. Het recht op gelijke beloning is vastgelegd in de gelijke behandelingswetgeving. Je werkgever moet dezelfde maatstaven gebruiken om het salaris van jou en je collega’s vast te stellen. Je werkgever mag in beloning geen onderscheid maken tussen:

  • mannen en vrouwen
  • allochtonen en autochtonen
  • deeltijdwerkers en voltijdwerkers
  • mensen met wel of geen handicap of chronische ziekte
  • werknemers met een vast en een tijdelijk contract

Het gelijkheidsbeginsel geldt voor alle onderdelen van het loon. Voor je salaris én voor gratificaties, bonussen, toeslagen en secundaire arbeidsvoorwaarden (kinderopvangvergoedingen of een auto van de zaak).

Beloning inzichtelijk

Je werkgever moet het loon op een inzichtelijke manier berekenen. De criteria voor de berekening van het loon moeten voor alle werknemers in het bedrijf hetzelfde zijn. Dit kan met behulp van een zogenoemd functiewaarderingssysteem. Of dat aanwezig is, kun je navragen bij de afdeling personeelszaken. Gebruikt je werkgever criteria waardoor er wél een beloningsverschil is? Dan moet hij hier een goede reden voor hebben (de zogenoemde objectieve rechtvaardiging).

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>