Gelijk loon tips

Waarop moet je letten voor gelijke beloning?

Zelfde werk, ander salaris?

Je doet hetzelfde werk als een collega, toch krijgt hij een ander salaris. Mag dat? Soms is daar een goede verklaring voor: wie meer werkervaring heeft, kan bijvoorbeeld meer loon krijgen. Die ervaring hoeft niet per se bij dezelfde werkgever te zijn opgedaan. Dat kan ook bij een andere werkgever. Voor sommige functies kan vrijwilligerswerk of het zorgen voor kinderen ook meetellen.

Verschil in dienstjaren

Ook het aantal dienstjaren bij een werkgever of in een bepaalde functie (anciënniteit) kan van invloed zijn. Hierbij gaat het om dienstjaren en niet zozeer om leeftijd. Onderscheid op grond van leeftijd alleen is niet toegestaan tenzij er een goede reden (objectieve rechtvaardiging ) bestaat. Uitzondering hierop is het minimumjeugdloon, dat wettelijk is vastgesteld. Check je minimumloon.

Deeltijd

Als je in deeltijd werkt, mag je werkgever je niet anders behandelen dan een collega met een volledige baan. Dit geldt zowel voor beloning, andere arbeidsvoorwaarden (zoals vakantiedagen, onkostenvergoedingen en dergelijke), scholing, promotie en ontslag. Wat dat precies inhoudt, verschilt per geval. Soms betekent het dat je naar rato van je dienstverband recht hebt op de arbeidsvoorwaarden van een voltijder. Werk je 50% , dan heb je bijvoorbeeld recht op 50% van het aantal vakantiedagen dat een voltijder krijgt. In andere gevallen betekent het dat je precies dezelfde behandeling moeten krijgen als voltijders, ongeacht het aantal uren dat gewerkt wordt. Een reiskostenvergoeding mag bijvoorbeeld wel afhankelijk worden gesteld van het aantal dagen waarop je werkt, maar niet van het aantal uur dat per dag wordt gewerkt. Werk je twintig uur verdeeld over vijf dagen, dan hoor je dus dezelfde reiskostenvergoeding te krijgen als een voltijder die vijf dagen werkt.

Verschillend werk?

Vaak worden beloningsverschillen van tafel geveegd met het argument dat het om verschillend werk gaat. Maar ook verschillende functies met gelijkwaardige werkzaamheden moeten gelijk beloond worden. Als je werkgever functies waardeert met een functiewaarderingssysteem, mogen in dit systeem geen discriminerende elementen zitten. Of je werkgever een systeem gebruikt weet de afdeling personeelszaken. Ook bij de toepassing van het systeem mag geen onderscheid worden gemaakt op grond van bijvoorbeeld geslacht of arbeidsduur.

Onderhandelen

Als je in dienst treedt, onderhandel je meestal over de hoogte van je loon. Je moet er dan altijd op letten dat voor gelijkwaardig werk een gelijke beloning wordt gegeven. Doet je werkgever dat niet, dan moet hij kunnen aantonen dat het verschil in salaris niets te maken heeft met bijvoorbeeld het geslacht, ras, leeftijd, handicap of chronische ziekte, arbeidsduur of een tijdelijke contract.

Vermoeden van ongelijke beloning

Denk je dat je minder betaald krijgt dan een collega en doen jullie hetzelfde werk? Via de Salaris Check kun je je eigen salaris vergelijken met die van mensen in een vergelijkbare positie qua werk, opleiding en werkervaring.

Vraag na bij Personeelszaken of er een functiewaarderingssysteem is. Ga na of jij en je collega gelijkwaardig werk doen. Met de objectieve rechtvaardigingstoets kan je nagaan of het onderscheid dat je werkgever maakt terecht is.

Spreek allereerst de werkgever, bijvoorbeeld iemand bij personeelszaken, erop aan. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben of je vindt het antwoord niet bevredigend, ga dan naar de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en vraag medewerking. Is dat er niet bij je bedrijf, ga dan naar de vakbond. Voor leden is de vakbond bereid dergelijke zaken uit te vechten.

Tot slot kan je ook terecht bij het College voor de Rechten van de Mens. De uitspraak van het College is niet bindend, maar wordt bij een eventuele rechtszaak door de rechter zeer serieus genomen.

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>