Salarissen cruciale beroepen: zorg

Wat verdien je als huisarts, als verpleegkundige (bijvoorbeeld op de intensive care) of als medisch specialist? Zorgpersoneel is essentieel tijdens de COVID-19-pandemie, maar staat er wel genoeg loon tegenover hun werk?

De Tweede Kamer pleit voor hogere lonen voor zorgpersoneel, bijvoorbeeld voor verpleegkundigen. Maar hoe hoog liggen de salarissen in de gezondheidszorg eigenlijk? Uit onderzoek van Loonwijzer blijkt dat in de zorg vooral medisch specialisten en huisartsen een relatief hoog salaris verdienen, tussen de 28 en 31 euro mediaan per uur.

Medisch specialisten: € 28,90

Onder medisch specialisten vallen beroepen als cardiologen, chirurgen, oncologen, neurologen en meer. Zij stellen niet alleen diagnoses, maar behandelen ook ziektes, verwondingen en andere aandoeningen. Daarvoor opereren ze, voeren ze specifieke tests uit en behandelen ze op basis van de principes van de moderne geneeskunde. Soms geven ze ook onderwijs op het gebied van hun specialisme of voeren ze onderzoek uit dat daaraan is gerelateerd.

Medisch specialisten worden ook vaak 'dokters' of 'artsen' genoemd, al zijn die termen te gebruiken  voor veel meer zorgmedewerkers dan alleen medisch specialisten. Ze werken vaak in ziekenhuizen, (zelfstandige) behandelcentra of in hun eigen praktijk.

Huisartsen: € 30,40

Huisartsen stellen diagnoses van ziektes en andere aandoeningen en ongemakken. Zij specialiseren zich over het algemeen niet, maar bieden een breed palet aan medische zorg. Voor specialistische behandelingen verwijzen ze door naar medisch specialisten, vakspecialisten, klinieken of andersoortige hulp.

In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht, is het niet verplicht je in te schrijven bij een huisarts. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn er bijna 13.000 huisartsen in Nederland, verdeeld over ruim 5.000 huisartsenpraktijken.

Verpleegkundigen: €15,20 - € 17,30

Verpleegkundigen worden onderverdeeld in hoofdverpleegkundigen en 'gewone' verpleegkundigen. Beiden verplegen ze patiënten en andere zorgbehoevenden, als gevolg van ziekten, ongevallen of aandoeningen. Ze werken vaak samen met specialisten en ander medisch personeel en zorgen ervoor dat behandelingen volgens de richtlijnen kunnen worden uitgevoerd.

Verpleegkundigen kunnen ook specialismen hebben, zoals ambulanceverpleegkundige, IC-verpleegkundige (werkzaam op de intensive care) en SEH-verpleegkundige (werkzaam op de spoedeisende hulp). Hoofdverpleegkundigen geven leiding aan andere verpleegkundigen, hebben een hogere opleiding gevolgd en dragen verantwoordelijkheid voor (de planning van) het zorgaanbod.

Thuiszorgmedewerkers: €11,10

Verzorgenden in de thuiszorg bieden zorg en hulp aan mensen die dat nodig hebben. Dat kan zijn vanwege ziekte, ongevallen of bepaalde beperkingen. De hulp vindt plaats bij de zorgbehoevende thuis. Thuiszorgmedewerkers maken het dus mogelijk dat deze mensen, ondanks hun situatie, thuis kunnen blijven wonen en niet bijvoorbeeld naar een woonzorgcentrum of een verpleeghuis moeten verhuizen.

Lonen zorgpersoneel

Benieuwd naar meer salarissen? Bekijk ook wat andere zorgmedewerkers verdienen:

Bovenstaande bedragen betreffen de mediaan van alle salarissen per beroep, gedeeld tussen 2018 en 2020 in de Salaris-Check en de Salaris-Enquête

Hoe is het op jouw werk geregeld?

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>