Over de Wereldwijde Loonvergelijkingen

Wereldwijde Loonvergelijkingen Nederland, PPP-correcti, Big Mac-loon

De Wereldwijde Loonvergelijkingen zijn gebaseerd op de inkomens uit werk die verschillende beroepsgroepen in landen over de hele wereld verdienen. De meeste van deze landen hebben een eigen nationale valuta. Loonwijzer/Wage Indicator presenteert deze lonen in de Salaris Checks op de nationale websites in de nationale valuta. In de eurozone gebeurt dat in euros.

Om lonen internationaal vergelijkbaar te maken moet je je afvragen wat de waarde van een loon is. De waarde van je loon kun je bijvoorbeeld uitdrukken in de prijs van je boodschappen: zoveel koop je er voor. Je geld kan in een ander land meer of minder waard zijn. Meestal is dat ook zo. Dat komt doordat de prijzen van dezelfde produkten in dat andere land verschillen van de prijzen thuis. De koopkracht van je loon is dus per land anders. Voor een realistische internationale vergelijking van de koopkracht van je loon moet je dus een rekentruc toepassen. Dat is wat Wage Indicator achter de schermen doet. Voor internationale vergelijkingen zetten we de nationale lonen om in PPP-lonen. PPP staat voor Purchasing Power Parity, koopkracht gelijkheid. Die PPP-lonen zijn vergelijkbaar qua koopkracht.

Om een realistisch beeld van de koopkracht van een munt te krijgen, afgezet tegen bijvoorbeeld de koopkracht van de dollar, moet je de dagelijkse wisselkoersen vergeten. Die vertekenen het beeld. Neem land X. Hier kan je  – als je de prijzen in de lokale munt omrekent volgens de wisselkoers – voor pakweg 2 dollar een prima maaltijd kopen. Voor diezelfde 2 dollar koop je op diezelfde dag in New York nog geen kop koffie. Er is dus een groot verschil in prijsniveaus tussen X en NY. Daarom kun je in land X misschien wel rond komen van – omgerekend - 500 dollar in de maand. In NY is dat geld er al na een paar dagen doorheen. En dan heb je nog niet eens lekker gegeten! Dus om in New York te overleven heb je een veel hoger inkomen nodig dan de 500 dollar per maand die in land X ruimschoots voldoende is.

De PPP-correctie trekt deze scheve vergelijking recht. Ze relateert de koopkracht van de nationale munt – en dus van het inkomen dat je in je nationale munt krijgt uitbetaald - aan het nationale prijspeil. De PPP-waarde van je loon is berekend op basis van een ruim pakket consumptiegoederen, zeg maar al je boodschappen bij elkaar opgeteld. De PPP koppelt je loon aan de waarde van de goederen die je er in eigen land mee kan aanschaffen. En dus niet aan de koopkracht van je nationale munt in een ander land.

De PPP-koersen die Loonwijzer/Wage Indicator gebruikt komen van de IMF. Deze IMF-schattingen worden regelmatig geactualiseerd. Deze PPP-omrekening past Loonwijzer/Wage Indicator ook toe op de eurozone. Want al hebben de eurolanden allemaal dezelfde munt, ze kennen toch hun eigen interne loon-prijsverhoudingen. Ook tussen deze landen is dus een PPP-correctie nodig om een realistische internationale vergelijking te maken, gebaseerd op de koopkracht van je loon in eigen land.

Het ´Big Mac-loon´ maakt de koopkrachtvergelijking van de verschillende valuta misschien nog wat hapbaarder. De Big Mac-koopkrachtlijst wordt jaarlijks gepubliceerd door The Economist. De koopkracht wordt hier uitgedrukt in het aantal Big Macs dat je voor een uurloon kunt kopen. De Big Macs zijn gekozen omdat de restaurantketen die ze verkoopt er prat op gaat dat al deze hapjes in elk land op precies dezelfde manier worden samengesteld en opgediend – wereldwijd hetzelfde zijn. Maar de prijzen varieren per land, met het prijspeil. Deze cijfers geven niet noodzakelijk de prijzen weer in een bepaald restaurant in een bepaald land. Het feit dat Big Macs worden gebruikt betekent al evenmin dat Loonwijzer/Wage Indicator ze aanprijst. De meest recente gegevens worden gebruikt voor de Big Mac-index.

 

 

 

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>