Kinderopvangtoeslag

Als je werkt of een opleiding volgt en je zorgt voor kinderen, dan kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Als je werkt of een opleiding volgt en je zorgt voor kinderen, dan kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als je een toeslagpartner hebt (met wie je bent getrouwd of met wie je een kind hebt), moet deze ook werken of een opleiding volgen. Je moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. 

Ook als je jonger bent dan 18 jaar, ziek of werkloos bent, een re-integratietraject of een verplichte inburgeringscursus volgt of in het buitenland werkt, kun je kinderopvangtoeslag krijgen. Daarvoor gelden deels andere voorwaarden. Kijk op de website van de Belastingdienst of je ervoor in aanmerking komt.

Meer voorwaarden voor kinderopvangtoeslag

Er gelden nog een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor  kinderopvangtoeslag:

 • je hebt één of meer kinderen die je in belangrijke mate onderhoudt;
 • de kinderen wonen bij jou;
 • de kinderen worden opgevangen in een geregistreerd kindcentrum of geregistreerd gastouderbureau
 • het kind is nog niet begonnen met het voortgezet onderwijs;
 • jij (en je partner) betalen de kosten voor kinderopvang.

Welke opvang?

Je kunt niet voor iedere vorm van kinderopvang een toeslag krijgen. Je krijgt alleen een toeslag voor:

 • een kindercentrum (dagopvang en buitenschoolse opvang);
 • gastouderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang). Je gastouder én het gastouderbureau moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang, anders krijg je geen kinderopvangtoeslag.

De gemeente waarin je woont, houdt bij welke opvangplekken voldoen aan de voorwaarden. Je kunt hier altijd terecht voor advies.

Als je werkloos wordt heb je nog drie maanden recht op een kinderopvangtoeslag. Daarna komt die te vervallen tot je weer werk hebt, of een verplichte cursus volgt of een re-integratietraject in gaat.

Hoeveel krijg ik?

Hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen hangt af:

 • van jouw inkomen en dat van je toeslagpartner;
 • het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat;
 • voor hoeveel uur de kinderen naar de opvang gaan;
 • het soort opvang;
 • de uurprijs van de kinderopvang. 

Je krijgt sowieso niet meer vergoed dan een maximale uurprijs. Verder is het afhankelijk van het inkomen van jou en je eventuele partner. Bereken hier hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen.  

Je krijgt de vergoeding voor maximaal 230 uur kinderopvang per maand per kind. Sinds 2012 kan alleen nog kinderopvangtoeslag verkregen worden voor de uren die je werkt. Het aantal uren van de ouder met de kleinste baan is maatgevend. Wel wordt rekening gehouden met reistijd en pauzes. Bij de dagopvang voor niet-schoolgaande kinderen is je toeslag gekoppeld aan 140 procent van het aantal gewerkte uren. Voor opvang van schoolgaande kinderen gaat het om 70 procent daarvan. 

Proefberekening

Gebruik Toeslagen.nl voor een proefberekening van je kinderopvangtoeslag

Vergelijk je salaris

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>