Salarisweetjes voor vrouwen

Weet welke factoren van invloed zijn op de hoogte van je salaris!

Is het gunstig is om veel mannen als collega te hebben?

Ja. Uit analyses blijkt dat de uurlonen in beroepen waarin veel vrouwen werkzaam zijn gemiddeld meestal wat lager zijn dan in de gemengde beroepen en mannenberoepen. Vandaar dat vrouwen met veel mannelijke collega's meestal iets beter af zijn qua uurloon.

In welk beroepen vind je veel vrouwen?

In de detailhandel, de zorg en het onderwijs werken veel vrouwen. Administratieve functies worden in alle sectoren door vrouwen bekleed. Bij de overheid en in de sector cultuur en overige dienstverlening zijn relatief veel vrouwen te vinden.

Stellen vrouwen andere eisen aan een baan?

Vaak wordt verondersteld dat vrouwen met thuiswonende kinderen meestal andere eisen stellen aan een baan dan vrouwen zonder kinderen of dan mannen. Vrouwen met kinderen zouden de werktijden belangrijk vinden, de reistijd, de werkplek en de vakantieregelingen. Daar zouden ze wat meer belang aan hechten dan aan een iets hoger uurloon. Deze veronderstellingen zijn echter niet op (recent) onderzoek gebaseerd. De Emancipatiemonitor zet dat op een rij. Het verschil zit ‘m vooral in de wens tot deeltijdwerk. En ze hechten minder belang aan het maken van carrière of doorgroeien naar een hogere functie.

Is een leidinggevende positie belangrijk voor het salaris?

Ja. Leidinggevenden verdienen meestal meer dan mensen die geen leidinggevende functie hebben in hetzelfde beroep. Dit geldt niet voor alle beroepen. In beroepen waar mensen meestal zelfstandig en alleen werken is er vaak geen leidinggevend niveau in het beroep zelf. Denk bijvoorbeeld aan leerkrachten, vrachtwagenchauffeurs, secretaressen. In die beroepen is een leidinggevende positie dan ook niet van belang voor het salaris. Wel verdienen de managers van leerkrachten, chauffeurs en secretaressen veel meer. Onder managers zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zo blijkt uit de Emancipatiemonitor 2012. 

In welke beroepen is herintreden ongunstig voor het loon?

Financieel gezien doen vrouwen er beter aan om te blijven werken, ook al is het in deeltijd, dan te stoppen met werken als er kinderen komen. Vrouwen die hun loopbaan onderbreken verdienen later minder dan vrouwen die zijn blijven werken. Het gaat daarbij zowel om het stoppen met werken, als ook om de duur van de onderbreking. Bij mannen komt een langdurige onderbreking in verband met de zorg voor kinderen vrijwel niet voor. Bovendien zijn mannen die een lange tijd niet werken vaak niet vrijwillig gestopt met werken; zij zijn meestal ontslagen of arbeidsongeschikt geworden. Dat heeft een andere achtergrond, maar ook in die gevallen is er een nadelig effect op de verdiencapaciteit.

Waarom is promotie bij je huidige werkgever bepalend voor je salaris?

Een promotie bij de huidige werkgever betekent meestal dat de werknemer in een hogere loonschaal wordt ingedeeld. Dat betekent meteen meer loon, maar het betekent meestal ook dat de werknemer weer opnieuw periodieken kan krijgen en dus een jaarlijkse individuele loonsverhoging in het vooruitzicht. Dus een promotie heeft ook een effect op langere termijn.

Kun je zeggen: hoe groter het bedrijf, des te meer salaris?

Ja, over het algemeen zijn de lonen gemiddeld hoger in grotere bedrijven. Dat betekent niet dat alle werknemers in dat grotere bedrijf meer verdienen dan vergelijkbare werknemers in kleinere bedrijven. Grotere bedrijven hebben meestal meer hiërarchische lagen en grotere stafafdelingen, en juist daar worden hogere lonen betaald. Vandaar dat gemiddeld de lonen in grotere bedrijven hoger zijn dan in kleinere bedrijven. Wat verder een rol speelt: of je bij een Nederlands bedrijf of een multinational werkt. Bij een multinational verdien je gemiddeld 15% meer.

Speelt de regio waar je werkt ook een rol bij het salaris?

Nederland is een klein land. Als er al regionale loonverschillen zijn, dan zijn ze niet erg groot. Regionale loonverschillen komen meer voor in grotere landen. De lonen in Zuid-Italië zijn bijvoorbeeld lager dan in Noord-Italië. Zulke verschillen kennen we niet in Nederland.

Wat is het effect van kinderen op het loon van mannen?

Uit onderzoek zien we dat mannen met jonge kinderen gemiddeld vaak per uur meer verdienen dan mannen die nog geen kinderen hebben. Bij vrouwen is dit net andersom. Zij verdienen gemiddeld minder per uur dan vrouwen die nog geen kinderen hebben. Het krijgen van kinderen beïnvloedt het arbeidsmarktgedrag van mannen en vrouwen verschillend. Vrouwen gaan veelal in deeltijd werken en perken hun ambities wat in. Mannen gaan veelal wat meer uren werken om het inkomensverlies van de vrouwen een beetje te compenseren en zij ontplooien juist meer ambities.

Meteen op zoek naar een goed betaalde baan

Vergelijk je salaris

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>