Vrouwen in het management

Nederlandse vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in het (hogere) management. Door beleidsinterventies, zoals vrouwennetwerken en mentorprogramma's, moet in de man-vrouwverhoudingen verandering worden gebracht. Via 'Vrouwen aan de Top' zijn zulke interventies te vinden. Ook in de wet (de Wet bestuur en toezicht) wordt aandacht besteed eraan.

Nederlandse vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in hogere managementposities. Dat geldt niet alleen als je kijkt naar de man-vrouwverhoudingen op de werkvloer, maar ook in vergelijking met andere Europese landen.

Onderzoek 'Vrouwen in hogere managementfuncties'

Om de scheve verhouding tussen man en vrouw in het hogere management te duiden en te veranderen, zijn de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht en het Arbeid Opleidingen Consult bezig met het onderzoeksprogramma ‘Vrouwen in hogere managementposities’. Onderdeel hiervan is een analyse van beleidsinterventies die erop zijn gericht het aandeel vrouwelijke managers te verhogen. Oftewel: welke maatregelen en afspraken laten het aantal vrouwen in het management stijgen? Met financiering van Instituut Gak is voor zulke interventies een database opgesteld. Op de website Vrouwen aan de Top staan er meer dan honderd. Een selectie daarvan vind je hieronder.

Talent naar de Top

Het charter Talent naar de Top is ondertekend door Schiphol, de nationale politie, Essent en vele andere bedrijven en organisaties. In deze charter spreken deelnemers bepaalde doelstellingen af, afhankelijk van de organisatie, voor meer vrouwen in de (sub)top van het bedrijf. Werkgevers komen zelf met maatregelen en plannen om deze doelen te bereiken. Dat is niet vrijblijvend: jaarlijks laten ze zich controleren op de resultaten.

Vrouwennetwerken

Veelvoorkomende interventies zijn de zogenoemde vrouwennetwerken binnen bedrijven. Bouwbedrijf Heijmans heeft 'LA Heijmans', het UWV voorziet erin met 'Hoge Hakken, Echte Banen' en Ernst & Young biedt 'EverYwomen'. Deze netwerken organiseren bijeenkomsten voor het vrouwelijk personeel, soms specifiek bedoeld voor vrouwen in het (hoger) management. De sessies kunnen gericht zijn op de problemen met diversiteit en het aandragen van oplossingen, maar zijn vaak ook bedoeld om vrouwelijke collega's met elkaar in contact te brengen.

Mentorprogramma's

De mentorprogramma's in de Vrouwen aan de top-database zijn onder te verdelen in twee soorten. Ten eerste zijn er programma's waarbij de organisatie als doel heeft talentvolle vrouwen (en soms ook mannen) door te laten stromen naar hogere posities. De andere trajecten richten zich op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van vrouwelijke managers. Deze vormen van interventie worden gebruikt door onder andere de nationale politie en Ernst & Young.

Wet bestuur en toezicht

De Wet bestuur en toezicht (Wbt) regelt de inrichting van het bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen. Sinds 1 januari 2013 geldt voor grote vennootschappen het streefcijfer dat ten minste 30 procent van de bestuurszetels door vrouwen dient te worden bezet en minstens 30 procent van de zetels door mannen. Dit geldt zowel voor de Raad van Bestuur (RvB) als voor de Raad van Commissarissen (RvC), wanneer die aanwezig is.

Vergelijk je werk

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>