Reklamní

Ukončení pracovního poměru

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Dohoda (§ 49 zákoníku práce) představuje nejjednodušší způsob rozvázání pracovního poměru.  V zásadě musí být uzavřena v písemné formě, platná je ale také ústní dohoda. Dohoda o ukončení pracovního poměru nemusí obsahovat žádné zdůvodnění. Výjimkou je situace, kdy je pracovní poměr rozvázán z důvodu organizačních změn, ale zaměstnavatel namísto výpovědi přistoupí se zaměstnancem na dohodu o skončení pracovního poměru. V takovém případě musí být důvod v dohodě uvedený. Důvod ukončení je také potřeba uvést, pokud to požaduje zaměstnanec. Pracovní poměr skončí dnem, který je uveden v dohodě. Neplatí zde tedy žádná výpovědní doba.

Pracovní poměr může být ukončen mnoha způsoby. Kromě nejznámějšího způsobu – výpovědi, je to také okamžité ukončení pracovního poměru, dohoda nebo ukončení ve zkušební době. Rozlišování mezi jednotlivými způsoby ukončení pracovního poměru je velmi důležité, protože při každém platí zvláštní podmínky, zejména pokud jde o důvody ukončení, formální postup a podmínky platnosti, nabytí účinnosti, resp. nároky plynoucí zaměstnanci. Pracovní poměr dále zaniká automaticky i smrtí zaměstnance (nikoliv smrtí zaměstnavatele, který je fyzickou osobou).

Ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

V případě pracovního poměru na dobu určitou je pracovní poměr ukončen automaticky - uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Na ukončení takového pracovního poměru není vyžadován žádný další úkon. Pokud však zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele pokračuje v práci i po uplynutí sjednané doby, dochází ke změně tohoto pracovního poměru na pracovní poměr na dobu neurčitou.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Na ukončení pracovního poměru ve zkušební době není vyžadován žádný zvláštní důvod. Ve zkušební době může zrušit pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu. Stačí jen doručit druhé straně písemné oznámení o skončení pracovního poměru. Toto oznámení by mělo být doručené alespoň s třídenním předstihem před samotným ukončením pracovního poměru, nesplnění této podmínky ale neznamená neplatnost ukončení.  Zrušení pracovního poměru ve zkušební době může být ukončeno také na základě ústního oznámení, nicméně vzhledem k závažnosti tohoto kroku je doporučena písemná forma.

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>