Reklamní

Zeny: Jak žádat o práci?

This page was last updated on: 2021-09-10

Jaká jsou typická ženská zaměstnání?

Neexistuje žádné přesné vymezení a hranice mezi mužskými a ženskými pracovními místy. V praxi se jejich rozdíl omezuje na zaměstnání, v nichž pracuje buď většina mužů nebo většina žen. Z tohoto pohledu typickými pracovními místy jsou domovnice, hospodyně, pokojská, pečovatelka, zdravotní sestra, prodavačka, servírka, pokladní, učitelka, sekretářka, recepční, administrativní úřednice nebo logistická operátorka. Mzdy v těchto pozicích jsou relativně nízké a nabízejí malý prostor pro další růst. Naproti tomu existuje hrstka profesí a pozic, v nichž ženy s vysokoškolským vzděláním vynikají a jsou dobře placené: právnička a soudkyně, PR a marketingoví, komunikační a mediální odborníci.

Zkontrolujte si plat PlatoMetr na této webové stránce pro řadu profesí a porovnejte svoje výsledné mzdové údaje.

Jaké jsou typická ženské odvětví?

Stejně jako s pracovními místy, není to jednoduché přesně definovat mužské a/nebo ženské odvětví. Ženy ale početně převažují jako pracující v úklidu, (zdravotní) pečovatelství, ubytování a stravování, maloobchodu, základním vzdělávání a v podpůrných kancelářských a administrativní funkcích v celém sektoru a průmyslu.

Zkontrolujte si plat PlatoMetr na této webové stránce pro řadu profesí a porovnejte svoje výsledné mzdové údaje.

Existují platové rozdíly mezi mužskými a ženskými odvětvími?

Protože v odvětvích, kde dominují muži, jejich počet převáží počet zaměstnaných žen, průměrná úroveň mezd v mužských odvětvích je vyšší než u odvětví a v oborech, kde dominují ženy.

Zkontrolujte si plat PlatoMetr na této webové stránce pro řadu profesí a porovnejte svoje výsledné mzdové údaje.

Platí nadnárodní společnosti lépe?

Nadnárodní společnosti jsou téměř vždy akciovými a velkými společnostmi. Vzhledem k tomu, že jsou velké, platí lépe. Druhou stranou mince je, že je často na zaměstnancích vyžadováno, aby pracovali hodiny navíc; jedná se o přidané hodiny, které nejsou kompenzovány. Část příjmů, které tyto společnosti nabízejí, se může skládat z ročního podílu na zisku a/nebo z bonusů, případně je vyplácen v akciích společnosti.

Existují platové rozdíly mezi veřejným a soukromým sektorem?

Obecně řečeno platové rozdíly ve veřejném sektoru mají tendenci být menší než v soukromém sektoru. Ve srovnání se soukromým sektorem nejméně kvalifikovaná pracovní místa ve veřejném sektoru jsou obvykle placeny o něco lépe a vrcholové pozice o něco méně.

Jsou ženská odvětví příznivá pro pracující rodiče?

Je pravidlem, že odvětví, kde dominují ženy nabízí více (rozsáhlých) prací na částečný úvazek nebo více menších prací. Navíc často nabízejí (více) pružné pracovní doby.

Proč si vybrat smlouvu na trvalý pracovní poměr?

Smlouva na trvalý pracovní poměr obvykle nabízí možnost lepšího příjmu než dočasná anebo flexibilní pracovní smlouva. Samozřejmě, možnost volby není stále dostupná. Platí však, že pracovní místo je jistější se smlouvou na trvalý pracovní poměr.

Jaké jsou minimální požadavky pro řádnou smlouvu?

Smlouva musí vždy obsahovat jména a adresy smluvních stran, datum uzavření smlouvy, zahájení a ukončení platnosti smlouvy (tj. období), platy nebo mzdu, pracovní dobu, druh práce, zkušební dobu a výpovědní lhůty. Smlouvy musí být podepsány, mají-li být legitimní.

Jak ohodnotit vedlejší pracovní podmínky?

Vedle (hrubé) mzdy a pracovní doby jsou v pracovní smlouvě obvykle uvedeny také vedlejší pracovní podmínky. Tyto podmínky nejsou oceněny v penězích, ale přesto cenu peněz mají. Vezměme si například úhradu výdajů souvisejících s prací, služební auto nebo telefon, přístup ke vzdělávání v práci, odstupné nad rámec zákonného minima, pružnou pracovní dobu, možnost práce z domova apod.

Co zmínit v životopise?

  • Vaše osobní jméno a adresu
  • Datum poslední aktualizace vašeho životopisu
  • Vaše vzdělávání a školení, a to nejen související s prací
  • Sociální aktivity, včetně dobrovolnické práce a stáží
  • Jazykové dovednosti, aktivní a pasivní (schopnost číst a rozumět)
  • Počítačové znalosti a know-how
  • Know-how sociálních médií a jeho využití

Pro více informací o životopise navštivte stránku Monster.com

Co udělat pro dobrý průvodní dopis?

Průvodní dopis doprovází váš životopis. Měl by být výstižný a krátký. Odkazuje na bezprostřední důvod vaší žádosti o práci, tj. inzerát, ústní sdělení apod. Ukazuje podstatu osobní motivace, takže je jasné, že jste pochopili, co nabízená funkce, zaměstnání nebo pozice v podstatě obnáší. Adresát musí jasně vidět, že jste pochopili jeho potřeby a/nebo požadavky. Průvodní dopis by měl odpovídat obvyklému standardu/formátu, měl by být datován a podepsán, i když je to e-mail (což je dnes zcela běžné).

Více informací o průvodním dopise získáte na Monster.com

Záleží na vzhledu?

Dobře upravený, čistý a reprezentativní vzhled rozhodně hraje roli a je rozumné se takto připravit, a to zejména na přijímací pohovor.

Nestyďte se. Předem se poraďte se svými přáteli a rodinou, abyste zjistili, jestli jste dostatečně reprezentativní.

Proč vyjednávat o svém platu?

Každý má možnost vyjednávat. Vyjednávat o svém platu je chytrá věc. Buďte připraveni! Promluvte si s přáteli, rodinou a kolegy, udělejte si on-line průzkum. Zkontrolujte si platy na této webové stránce. Pokuste se najít a přečíst si kolektivní smlouvy, pokud existují. Udělejte si seznam přání: to, co je rozhodující pro vás, to, co je na druhém místě. Vyjednávat znamená dávat a brát (možná nebudete chtít pracovat v sobotu, ale měli byste, pokud vám zaplatí více). Před tím, než začnete o svém platě vyjednávat, vyzkoušejte si tuto situaci předem.

Uvědomte si, že výsledek se počítá. Pěkné, přátelské setkání s otevřeným koncem bez dohody sepsané na papíře je k ničemu.

Představa, že ženy by neměly vyjednávat, je naprosto zastaralá. V mnoha zemích, v mnoha velkých firmách jsou už ženy na vrcholových pozicích. Můžete si být jisti, že se na jejich cestě k vrcholu naučily vyjednávat.

Vyhodnocení pracovního výkonu a platové rozdíly

Ve větších, komplexnějších společnostech jsou výroční hodnocení pracovního výkonu samozřejmostí. Tyto rozhovory by měly být brány vážně, protože na nich závisí váš příjem a budoucí kariéra. Zkontrolujte si předem kolektivní smlouvu a/nebo interní pravidla a předpisy. Jsou chvíle ideální pro zlepšení vašeho postavení a možností. To znamená: buďte připraveni! Vytvořte si seznam přání: vyšší plat, více dnů dovolené, více školení?

Uvědomte si, že každý malý krok vpřed během těchto rozhovorů je příčka na kariérním žebříčku a přidáváním se hromadí do dalších let.

Proč vyjednávat o platech při nezávazné práci?

Menší práce není nezbytně důležitá, protože je nezávazná. Pokud se připravujete na vyjednávání, zjistěte si, jestli jsou nějaké šance na větší pracovní úvazek. Berte tuto práci jako odrazový můstek, zjistěte si, jestli jsou možná školení, účast v důchodovém systému, náhodné práce přesčas placené navíc, náhrady za výdaje související s prací, přístup k péči o děti a podobné výhody.

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>