Reklamní

IT machři mají v Čechách méně než v zahraničí

31. 12. 1969 - Softwaroví vývojáři nebo programátoři v Čechách mají sice nadstandardní výdělky, v porovnání se svými kolegy ze západní Evropy ale dostávají stále méně. Jejich platy se přibližují těm ve Španělsku, výrazně však zaostávají za Velkou Británií nebo Německem. Vyplývá to z celosvětového srovnání platů projektu WageIndicator, který je v Česku známý pod názvem MůjPlat.cz.

 

Softwaroví vývojáři nebo programátoři v Čechách mají sice nadstandardní výdělky, v porovnání se svými kolegy ze západní Evropy ale dostávají stále méně. Jejich platy se přibližují těm ve Španělsku, výrazně však zaostávají za Velkou Británií nebo Německem. Vyplývá to z celosvětového srovnání platů projektu WageIndicator, který je v Česku známý pod názvem MůjPlat.cz.

Podle výsledků průzkumu je medián hrubé mzdy systémového IT analytika v Česku v paritě kupní síly 17,2 dolarů na hodinu, v přepočtu 238.8 Kč. Naproti tomu, ve Velké Británii je to více než dvojnásobek – 36,7 dolarů. Celosvětově se tak platy v IT sektoru v Česku téměř přibližují platům v Jižní Americe anebo východní Evropě. V západní Evropě vydělávají podobně málo jen Španělé, kteří dostávají 20,1 dolarů za hodinu v hrubém.

Důvodem rozdílné výše mezd kvalifikovaných pracovníků v IT sektoru jsou různé mzdové úrovně v jednotlivých zemích. „Jelikož v IT sektoru jde nejčastěji o vysoce kvalifikované práce, vyšší mzdy jsou zde standardem. Přesto se mzdy v IT sektoru celosvětově liší. Odvíjejí se totiž od nabídky, poptávky a produktivity práce v tomto povolání v dané zemi, a ty jsou často výrazně rozdílné v různých zemích,“ říká ředitel pro výzkum Středovevropského institutu pro výzkum práce (CELSI) Martin Kahanec. CELSI projekt MůjPlat.cz v České republice zastřešuje.

Odlišnou kupní sílu výdělků lze zaznamenat také pomocí tzv. Bic Mac indexu, který udává, kolik Big Mac hamburgerů si v jednotlivých zemích mohou pracovníci za svou hodinovou mzdu dovolit.

Podle MůjPlat.cz si mohou čeští IT pracovníci koupit za svou hodinovou mzdu 2,6 hamburgerů, zatímco ve Velké Británii si jejich kolegové mohou dovolit až téměř trojnásobně více, a to 7,2 hamburgerů. Více si toho v porovnání s českými IT specialisty mohou dovolit i v celé západní Evropě, dále také v Chile, Mexiku, Indii či Jihoafrické republice. Nejméně si za svůj hodinový plat mohou nakoupit IT specialisté v Argentině, Brazílii a Indonésii, a to jen 1,5 až 1,6 Big Mac hamburgeru.

Jedním z cílů portálu Můjplat.cz je zvyšovat transparentnost na trhu práce. Z tohoto důvodu vyvinul kalkulačku platů PlatoMetr (http://mujplat.idnes.cz/hlavni-stranka/Platometr), kde si návštěvník může porovnat svůj plat s průměrným platem na trhu podle svého oboru, povolání, vzdělání, věku a dalších charakteristik anebo si například ověřit rozdíl platů mezi muži a ženami ve svém povolání.


Projekt MůjPlat.cz je součástí internetového serveru JobDNES.cz s aktuální nabídkou volných pracovních míst. Cílem MůjPlat.cz je pomáhat zorientovat se v problematice práce a platů zaměstnance jako i uchazeče o zaměstnání. Koordinátorem projektu MůjPlat.cz pro ČR je Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institut – CELSI) se sídlem v Bratislavě.

Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institute - CELSI) je neziskový výzkumný institut se sídlem v Bratislavě. Zabývá se multidisciplinárním výzkumem trhu práce a jeho institucí, organizace práce, společenské zodpovědnosti firem, etnicity a migrace, a jejich úloh v ekonomickém, společenském a politickém životě moderní společnosti.

Poznámky:

  • Medián hrubé mzdy je hodnota, která rozděluje soubor dat na dvě stejné poloviny (polovina zaměstnanců má hodinovou mzdu vyšší a polovina nižší, než je hodnota mediánu). Výhodou mediánu oproti průměru je, že není ovlivněný extrémně vysokými anebo extrémně nízkými hodnotami v daném souboru dat.
  • Přepočet na dolary vyjadřuje odhad parity kupní síly Mezinárodního měnového fondu. Parita kupní síly vyjadřuje počet jednotek národní měny, za které lze koupit stejné množství výrobků a služeb  v USA.  Pro přepočet byl použit kurz pro rok 2011: 1 USD = 13,882 CZK

Kontakt:
Ing. Monika Martišková
Public Relations
CELSI – Středoevropský institut pro výzkum práce
monika.martiskova@celsi.sk
+ 420 776 818 865

Tabulka 1: Srovnání platů informatiků podle pozic v ČR

 

Medián hrubé hodinové mzdy v Kč

Medián čisté hodinové mzdy v Kč

Medián počtu Big Mac hamburgerů za hodinovou mzdu

Systémoví analytici

238.80

179.10

2,6

Vývojáři softwaru

256.80

186.00

2,7

Programátoři aplikací

186.20

148.50

2,2

Zdroj: WageIndicator.org

Tabulka 2:Srovnání platů informatiků podle pozic ve světě

Země

Mediánová hodinová mzda v $  PPP

 

Systémoví analytici

Vývojáři softwaru

Programátoři aplikací

 

Hrubá

Čistá

Hrubá

Čistá

Hrubá

Čistá

Belgie

23.8

13.2

21

12.8

17.3

10.8

Finsko

24.2

15.4

21.5

14.5

19.7

13.8

Německo

27.8

16.9

27

16

22

13.9

Nizozemí

25.7

15.6

 

 

20.2

13.4

Španělsko

20.1

13.9

16.4

12.2

12.3

9.3

Švédsko

22.7

15.6

21.3

14.2

23.2

15.3

Velká Británie

36.7

25.4

28.1

18.8

 

 

USA

34

23.9

 

 

 

 

Česká Republika

17.2

12.9

18.5

13.4

14.4

10.7

Argentína

15.4

12.6

15.1

12.4

10.6

8.7

Brazilie

11.5

8.9

14.7

12.1

6.3

5.3

Chile

20.6

15.8

17.6

13.7

8.7

7.3

Kolumbie

13.5

11.6

11.8

9.7

6.3

5.7

Mexiko

17.3

13.2

15.2

12.4

10.5

8.7

Bělorusko

14.1

12.6

10.4

9

10

8.7

Kazachstán

10.3

8.2

6.4

5.1

 

 

Rusko

13.4

12.3

8.8

7.6

8

7

Ukrajina

14

11.5

7.3

5.8

6.1

5.4

Čína

12.3

9.8

6.6

5.7

5.2

4.7

Indie

25.6

20.1

15.4

12.7

14.6

12.2

Indonézie

5.8

5.1

 

 

3.5

2.8

Jižní Afrika

26.4

19.2

22.9

16.7

21.1

15.6

 

 

Země

Big Maců za hodinu práce

 

Systémoví analytici

Vývojáři softwaru

Programátoři aplikací

 

 

 

 

Belgie

3.5

3.4

2.8

Finsko

4.3

4.1

3.9

Německo

4.1

3.9

3.4

Nizozemí

3.9

 

3.4

Španělsko

3.1

2.7

2.1

Švédsko

3

2.8

3

Velká Británie

7.2

5.4

 

USA

5.9

 

 

Česká Republika

2.6

2.7

2.2

Argentína

1.6

1.6

1.1

Brazilie

1.6

2.2

1

Chile

3.5

3

1.6

Kolumbie

1.8

1.5

0.9

Mexiko

3.5

3.3

2.3

Bělorusko

 

 

 

Kazachstán

 

 

 

Rusko

3.7

2.3

2.1

Ukrajina

 

 

 

Čína

2.7

1.6

1.3

Indie

4.7

3

2.9

Indonézie

1.5

 

0.8

Jižní Afrika

5.2

4.6

4.3

 

 


loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>