Reklamní

Jak stojíme ve srovnání pracovních podmínek se světem?

7. října jsme si připomněli den důstojné práce, kterého cílem je zvýšit povědomí mezinárodního společenství o zásadních otázkách důstojné práce. Ta je definovaná jako produktivní práce žen a mužů v podmínkách svobody, rovnosti, bezpečí a lidské důstojnosti.

Nezisková organizace WageIndicator Foundation, v Česku známá jako MujPlat.cz, uskutečnila mezinárodní porovnání důstojné práce v 131 zemích světa. Porovnání ukazuje, že většina zemí se shoduje na tom, co představuje důstojná práce a přijaly právní předpisy na jejich podporu. Ale zákony jsou jen část příběhu směrem k dosažení cíle. Klíčem je implementace a dodržování zákonů.

Mezinárodní porovnání „Decent Work Check“ umožňuje pracovníkům po celém světě porovnat jejich reálnou situaci s vnitrostátními předpisy v zemi. Mohou si porovnat svoje postavení jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Porovnání je užitečné jak pro zaměstnance, tak také pro zaměstnavatele, kterého informuje o jeho povinnostech.

Do mezinárodního porovnání byla zahrnutá i Česká republika. Organizace WageIndicator Foundation vypracovala pracovní mapu, která pokrývá všech 131 států a zahrnuje 33 indikátorů:

http://www.wageindicator.org/main/labour-laws/labour-law-around-the-world/decent-work-check/decent-work-map

Mezi zkoumané otázky byly zařazené například zjišťování o pracovní době, kompenzaci za práci přesčas a noční práci, smlouvách na dobu určitou, odstupném, ale také otázky typu sexuálního obtěžování, možnosti otců jít na rodičovskou dovolenou, dětská práce a další otázky, které se týkají pracovně-právního prostředí.

Jako ve většině evropských zemích, i v České republice se průměrná pracovní týdenní doba pohybuje v rozmezí 40 až 44 hodin. Jen v 5 zemích ze 131 pozorovaných států je pracovní doba kratší než 40 hodin (Holandsko, Austrálie, Belgie, Francie a Čad).

Placenou dovolenou v Česku poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům podle porovnání na dobu více než 3 týdny. Tento trend se vyskytuje ve většině evropských zemích. V porovnání se světem, ve Spojených státech amerických zaměstnanci nemají nárok na žádnou placenou dovolenou za celý kalendářní rok. V Číně poskytuje zaměstnavatel jen 5 pracovních dní placené dovolené za kalendářní rok.

Většina zemí poskytuje štědré odstupné pro zaměstnance po skončení pracovního poměru. V některých zemích EU to ale není pravidlem. Důvodem může být, že v těchto zemích existují dávky v nezaměstnanosti, a proto odstupné není požadováno. V Česku se pohybuje odstupné v kompenzaci až do 3 měsíců.

Tabulka 1. Indikátory důstojné práce v Česku

Indikátory Česká republika
Minimální mzda Stanovená zákonem
Den posílení mezd Není jasně stanovený
Týdenní pracovní doba 40-44 hodin
Maximální délka pracovní doby (včetně přesčasů) Menší nebo rovnající se 48 hodinám
Náhrada za přesčas 100-125% ze základní mzdy
Náhrada za noční směnu (typ) Peněžní kompenzace
Náhrada za noční směnu 100-110%
Placená dovolená za kalendářní rok Více než 3 pracovní týdny
Svátky (počet dní) 11-13 dní
Právo na odpočinek během týdne (hodiny) 25-36 hodin
Pracovní smlouva (formát) Písemná
Délka smlouvy na dobu určitou (měsíce) 25-36 měsíců
Zkušební doba 3-5,9 měsíců
Výpovědní lhůta Více než 4 týdny
Odstupné (po 5 letech práce) 61-90dní
Otcovská dovolená Žádné ustanovení
Rodičovská dovolená (trvání) 366 dní a více
Mateřská dovolená  26-51 týdnech
Mateřská dovolená (ILO dohoda) 15-18 týdnech nebo více (doporučených 191)
Dávka na mateřské Placená vládou
Ošetřovatelská péče (trvání-hodiny) Jedna hodina
Ošetřovatelská péče (délka-měsíce/ věk dítěte) 12 měsíců
Dávka v nezaměstnanosti Dávky v nezaměstnanosti pro všechny
Stejná mzda za stejnou práci Zakotvené v Ústavě, Zákoníku práce nebo zvláštním zákonem
Sexuální obtěžování Zakázané podle zákona a trestní sankce 
Zákaz nucené práce Zakotvené v zákoně
Povinná školní docházka 14-16 let
Dětská práce (věk na trvalý pracovní úvazek) 15 let
Dětská práce (věk pro nebezpečnou práci) 18 let
Práce zakázaná pro děti do 18 let   Zakázané
Svoboda založení odborové organizace Ano, za předpokladu výše uvedených zákonů
Svoboda kolektivního vyjednávání Ano, Zákoník práce
Právo na stávku Ano, za předpokladu výše uvedených zákonů

V porovnání se Slováky máme mnoho společných znaků. Z okolních států Česko a Slovensko nemají jasně stanovený den posílení mezd. Například v sousedním Rakousku je to v rozmezí 1. – 5. dne a v Polsku je to 6. – 10. den. Společnou máme taktéž délku mateřské dovolené (26 – 51 týdnů), ve zbytku Evropy se pohybuje délka mateřské dovolené v rozpětí jen 14 – 25 týdnů. V otázkách, ve kterých se však lišíme, je například náhrada za noční směnu nebo odstupné. Česká republika má nižší náhradu za noční směny v rozmezí 100-110%, kdežto Slovenská republika má 111-120%. Česko má však vyšší odstupné, které činí až trojměsíční plat, kdežto na Slovensku je to jen za 2 měsíce.

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>