Reklamní

Když úředníkem, tak v západní Evropě!

31. 12. 1969 - Úředníci vykonávají téměř stejnou práci na celém světě, dostávají za ni ale odlišné mzdy. Podle celosvětového srovnání platů projektu WageIndicator, který je v Česku známý pod názvem MůjPlat.cz, je nejvýhodnější být úředníkem v západní Evropě. Platy jsou tam téměř dvojnásobně vyšší ve srovnání s platy v České republice nebo v Maďarsku.

Úředníci vykonávají téměř stejnou práci na celém světě, dostávají za ni ale odlišné mzdy.  Podle celosvětového srovnání platů projektu WageIndicator, který je v Česku známý pod názvem MůjPlat.cz, je nejvýhodnější být úředníkem v západní Evropě. Platy jsou tam téměř dvojnásobně vyšší ve srovnání s platy v České republice nebo v Maďarsku.

Srovnání platů je založeno na BigMac indexu, což je alternativní způsob měření koupěschopnosti platů. BigMac index vyjadřuje množství BigMac hamburgerů, které si mohou zaměstnanci v dané zemi dovolit za svou hodinovou mzdu. Můjplat.cz udává výši platů nejen v BigMac indexu, ale také v mezinárodních dolarech, tedy v paritě kupní síly, která také slouží k objektivnímu srovnání koupěschopnosti platů mezi jednotlivými zeměmi.

Podle srovnání platů vydělávají nejvíce úředníci v Velké Británii, Nizozemí a Finsku. Za svou hodinovou mzdu si mohou dovolit dva až tři BigMac hamburgery, což představuje hrubou mzdu 14 až 17 dolarů za hodinu.  Oproti tomu úředníci v Česku dostávají 8,1 dolarů na hodinu a mohou si za to dovolit 1,3 hamburgeru. V Maďarsku si mohou za svou hodinovou mzdu koupit jen 0,8 hamburgeru.

Celosvětově vydělávají méně úředníci v zemích bývalého Sovětského svazu, jako je Rusko, Bělorusko, Ukrajina nebo Kazachstán. Zde je medián hrubé mzdy úředníka v paritě kupní síly čtyři až šest dolarů na hodinu. Podobně jsou na tom úředníci v zemích Jižní Ameriky. Nejméně dostávají úředníci v Indonésii a Pákistánu. Hodinová mzda tu nestačí ani na jeden BigMac hamburger.

Jedním z cílů portálu Můjplat.cz je zvyšovat transparentnost na trhu práce. Proto vyvinul kalkulačku platů PlatoMetr (http://mujplat.idnes.cz/hlavni-stranka/Platometr), kde si návštěvník může porovnat svůj plat s průměrným platem na trhu podle svého oboru, povolání, vzdělání, věku a dalších charakteristik anebo si například ověřit rozdíl platů mezi muži a ženami ve svém povolání.


Projekt MůjPlat.cz je součástí internetového serveru JobDNES.cz s aktuální nabídkou volných pracovních míst. Cílem MůjPlat.cz je pomáhat zorientovat se v problematice práce a platů zaměstnance jako i uchazeče o zaměstnání. Koordinátorem projektu MůjPlat.cz pro ČR je Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institut – CELSI) se sídlem v Bratislavě.

Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institute - CELSI) je neziskový výzkumný institut se sídlem v Bratislavě. Zabývá se multidisciplinárním výzkumem trhu práce a jeho institucí, organizace práce, společenské zodpovědnosti firem, etnicity a migrace, a jejich úloh v ekonomickém, společenském a politickém životě moderní společnosti.

Poznámky:

  • Medián hrubé mzdy je hodnota, která rozděluje soubor dat na dvě stejné poloviny (polovina zaměstnanců má hodinovou mzdu vyšší a polovina nižší, než je hodnota mediánu). Výhodou mediánu oproti průměru je, že není ovlivněný extrémně vysokými anebo extrémně nízkými hodnotami v daném souboru dat.
  • Přepočet na dolary vyjadřuje odhad parity kupní síly Mezinárodního měnového fondu. Parita kupní síly vyjadřuje počet jednotek národní měny, za které lze koupit stejné množství výrobků a služeb  v USA.

 

Kontakt:
Ing. Monika Martišková
Public Relations
CELSI – Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce
monika.martiskova@celsi.sk
+ 420 776 818 865

 

Tabulka 1: Mezinárodní srovnání platů úředníků

Medián hrubé hodinové mzdy v dolárech v parite kupní síly

Medián čisté hodinové mzdy v dolárech v parite kupní síly

Medián počtu Big Mac hamburgerů za hodinovou mzdu

Belgie

14.6

9.8

2.6

Finsko

14.0

10.2

2.9

Německo

17.0

11.1

2.7

Itálie

15.8

10.2

2.6

Nizozemí

16.6

11.6

2.9

Španělsko

12.1

8.8

2.0

Švédsko

15.8

11.7

2.3

Velká Británie

15.6

10.8

3.1

Česká republika

8.1

6.3

1.3

Maďarsko

6.9

4.4

0.8

Argentina

7.6

6.1

0.8

Brazílie

3.4

2.8

0.5

Kolumbie

4.1

3.4

0.5

Čile

6.0

4.5

1.0

Mexiko

4.5

3.4

0.9

Ázerbájdžán

5.3

4.3

-

Bělorusko

5.1

4.2

-

Kazachstán

4.9

3.7

-

Rusko

5.7

4.8

1.4

Ukrajina

3.6

2.7

-

Čína

3.1

2.7

0.7

Pákistán

1.6

1.6

0.3

Indonésie

3.0

2.5

0.7

Jihoafrická republika

9.1

7.1

1.9

Zdroj: WageIndicator.org

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>