Reklamní

Krize očima zaměstnanců II.: Stane se do roka

31. 12. 1969 - Čeští zaměstnanci i navzdory současné hospodářské krizi nahlížejí na nejbližších 12 měsíců optimisticky. Více jak dvě třetiny z nich neočekávají, že by jim jejich zaměstnavatel oznámil propouštění a tři čtvrtiny se neobávají toho, že by právě oni byli propuštěni anebo posláni do předčasného důchodu. Navíc téměř 47 procent zaměstnanců očekává, že se jejich plat v průběhu následujícího roku zvýší.

Čeští zaměstnanci i navzdory současné hospodářské krizi nahlížejí na nejbližších 12 měsíců optimisticky. Více jak dvě třetiny z nich neočekávají, že by jim jejich zaměstnavatel oznámil propouštění a tři čtvrtiny se neobávají toho, že by právě oni byli propuštěni anebo posláni do předčasného důchodu. Navíc téměř 47 procent zaměstnanců očekává, že se jejich plat v průběhu následujícího roku zvýší. Oproti tomu si jen téměř 16 procent lidí myslí, že bude jejich příjem nestálý a nejistý. Vyplývá to z odpovědí téměř 5500 respondentů, kteří vyplnili dotazník na stránce MujPlat.cz.

Krize má však vliv při očekávání týkajících se tvorby nových pracovních míst v českých firmách a organizacích. Téměř devět z deseti respondentů uvedlo, že v nejbližším roce neočekává masový nábor pracovníků na svém pracovišti. Každý druhý však předpokládá, že na jeho pracovišti nastanou organizační změny, a zhruba třetina si i navzdory těmto vyhlídkám chce najít novou práci.

Bankrot zaměstnavatele očekává málokdo

Privatizace či fúze s jinými firmami taktéž nejsou ve velké většině firem na programu dne. Jen necelých 15 procent zaměstnanců očekává, že se v průběhu následujícího roku jejich firma sloučí s jinou. Privatizace očekávají méně jak dvě procenta zaměstnanců. I když krize ohrožuje i firmy samotné, jen 5,5 procenta zaměstnanců odpovědělo, že jejich zaměstnavateli bezprostředně hrozí bankrot. 

V porovnání s tím, že se zaměstnanci neobávají o svoje místa, je překvapivé, že ti samí lidé málo důvěřují svému manažmentu. Až 65 procent neočekává kompletní strategii manažmentu v nejbližších 12 měsících. Nové strategické iniciativy od svého zaměstnavatele očekává méně jak polovina dotazovaných.Kriza 2 obrazok 2

Velká fluktuace lidí se nedá očekávat

Respondenti vyjádřili i konkrétnější očekávání ohledně svého pracovního místa. Přibližně 85 procent počítá s tím, že za rok bude ještě pracovat pro současného zaměstnavatele. Velká většina z nich si myslí, že bude nadále pracovat na té samé pracovní pozici, necelých 10 procent očekává povýšení a zhruba 3,5 procent si myslí, že bude přeřazeno na jinou pozici úrovní srovnatelnou k současné. Jen tři setiny procenta respondentů si připustilo možnost přeřazení na nižší pozici.

I navzdory tomu, že většina zaměstnanců neočekává změnu pracovní pozice, třetina respondentů dotazníku bude usilovat o povýšení. Jen o něco menší počet zase očekává, že se změní jejich náplň práce.

 

Kriza 2 obrazok 1         

 

Zvýšení platu očekávají více lidé v zahraničních firmách

Výsledky průzkumu nejsou výrazně odlišné ve firmách s výhradně českým vlastníkem od firem se zahraničním majitelem. Rozdíl je však v tom, že lidé pracující v zahraničních firmách se více bojí výpovědi. Tuto předpokládanou příčinu změny zaměstnavatele uvedlo 15 procent ze skupiny pracujících v čistě zahraniční firmě a jen 9 procent zaměstnanců v českých firmách. Liší se i očekávání týkající se zvýšení platu: v českých firmách zvýšení očekává jen 42,4 procenta zaměstnanců, zatímco v zahraničních firmách až 53,15.

O průzkumu

Průzkum se konal od 2.3. do 20.4. 2009 formou dotazníku na stránce www.mujplat.cz Celkově se ho zúčastnilo přes 9000 respondentů z České republiky. Do tohoto tématu byli zařazeni jen ti respondenti, kteří uvedli, že jsou v době vyplňování dotazníku zaměstnanci (tj. vyjma podnikatelů, nezaměstnaných atd.). Cílem výzkumu je porovnat skutečné události za poslední rok s očekáváním jednotlivce v nejbližším roce. Tak můžeme zjistit, kdo se nejvíce bojí o své místo a kdo je ve skutečnosti nejvíce ohrožený.

 

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>