Reklamní

Povýšení v zaměstnání jsou podle většiny žen nespravedlivé

31. 12. 1969 - Až 55 procent žen si myslí, že udělovaná povýšení v jejich práci jsou nespravedlivá. Naopak, více než polovina mužů má opačný názor a kariérní postup ve svém zaměstnání považuje za adekvátní. Vyplývá to z internetového průzkumu portálu MůjPlat.cz, který zastřešuje Stredoevropský institut pro výzkum práce (CELSI) a JobDnes.cz.

Až 55 procent žen si myslí, že udělovaná povýšení v jejich práci jsou nespravedlivá. Naopak, více než polovina mužů má opačný názor a kariérní postup ve svém zaměstnání považuje za adekvátní.  Vyplývá to z internetového průzkumu portálu MůjPlat.cz, který zastřešuje Stredoevropský institut pro výzkum práce (CELSI) a JobDnes.cz. 

 

V průzkumu dále účastníci odpovídali na otázku, zda si myslí, že v jejich zaměstnání mají muži a ženy rovné příležitosti. „Ženy častěji vnímají nerovnost příležitostí v zaměstnání. Na otázku, jestli považují rovnost příležitostí na pracovišti za dostačující záporně odpovědělo 30 procent z nich. Tento názor ale sdílelo jenom 15 procent mužů, “ říká ředitel pro výzkum z institutu CELSI Martin Kahanec. Tuto nerovnost přitom citlivěji vnímají ženy z regionů mimo Prahu než ty pracující v hlavním městě.

„Jedním z vysvětlení, proč jsou ženy citlivější na vnímaní spravedlnosti v kariérním postupu nebo na rovnost příležitostí, může být i jejich nižší zastoupení na řídících pozicích,“ vysvětluje Martin Kahanec. Z průzkumu totiž vyplývá, že v České republice jen 4 z desíti pracovníků na manažerských pozicích, tedy pozicích s kompetencemi řídit procesy ale ne nutně lidi, jsou ženy. Ženy manažerky dominují oblasti řízení lidských zdrojů, reklamy a public relations (PR) a též v pobočkách finančních a pojišťovacích institucí. Nejvyšší manažerské pozice u obchodních organizací jsou naopak doménou mužů, kde mají 84 procentní zastoupení. Dále nejčastěji zastávají řídící funkce v IT sektoru nebo ve stavebnictví.

Medián mezd žen v manažérských pozicích je přitom ve všech povoláních nižší než medián mezd jejich mužských kolegů, a to jak v Praze, tak i v ostatních regionech ČR. Rozdíl v platech řídících  pracovníků v závislosti na pohlaví se pohybuje od 7 do 39 procent. Z průzkumu dále vyplývá, že medián základní hodinové mzdy řídících pracovníků se v Praze pohybuje od 132 Kč pro ženy v maloobchodním a velkoobchodním prodeji, po 342 Kč pro muže pracující jako finanční manažéři. V regionech mimo Prahu vydělávají nejméně ženy manažerky v maloobchodě a velkoobchodě, 110 Kč, a nejvíc muži v pojišťovnictví, 262 Kč.

Jedním z cílů portálu MůjPlat.cz je zvyšovat transparentnost na trhu práce. Proto vyvinul kalkulačku platů PlatoMetr, kde si návštěvník může ověřit rozdíl platů mezi muži a ženami ve svým oboru a povolání.

Průzkumu portálu Mujplat.cz se zúčastnilo 18 860 respondentů.

 

 

Poznámky:

  • Medián hrubé mzdy je hodnota, která rozděluje soubor dat na dvě stejné poloviny (polovina zaměstnanců má hodinovou mzdu vyšší a polovina nižší, než je hodnota mediánu). Výhodou mediánu oproti průměru je, že není ovlivněný extrémně vysokými anebo extrémně nízkými hodnotami v daném souboru dat.
  • Hrubá měsíční základní mzda je tady chápaná jako garantovaná část mzdy bez odměn a bonusů a příplatků.  

 

Kontakt: Ing. Monika Martišková
              Public Relations
             CELSI – Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce
             monika.martiskova@celsi.sk
             + 420 776 818 865

 

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>