Reklamní

V mezinárodním porovnání vydělávají novinářky méně než novináři

31. 12. 1969 - Rozdíly v platech mužů a žen jsou problémem i mezi novináři, a to v celosvětovém měřítku. Ze studie, kterou pro Mezinárodní federaci novinářů (International Federation of Journalists – IFJ) vypracoval Středoevropský institut pro výzkum práce (CELSI) na základě údajů ze světové databáze platů Wage Indicator, vyplývá, že ženy novinářky vydělávají v Evropě o 17 procent méně než jejich kolegové. V zemích bývalého Sovětského svazu je to o 9 procent méně a v zemích Jižní Ameriky mají ženy plat nižší o 4 procenta.

Rozdíly v platech mužů a žen jsou problémem i mezi novináři, a to v celosvětovém měřítku. Ze studie, kterou pro Mezinárodní federaci novinářů (International Federation of Journalists – IFJ) vypracoval Středoevropský institut pro výzkum práce (CELSI) na základě údajů ze světové databáze platů Wage Indicator, vyplývá, že ženy novinářky vydělávají v Evropě o 17 procent méně než jejich kolegové. V zemích bývalého Sovětského svazu je to o 9 procent méně a v zemích Jižní Ameriky mají ženy plat nižší o 4 procenta.

Rozdíl platů byl vypočítán jako percentuální rozdíl mezi mediánem platů mužů a mediánem platů žen v dané zemi. „Naměřené rozdíly platů mohou být důsledkem rozdílných charakteristik zkoumaných novinářek a novinářů, ale i otevřené nebo skryté diskriminace, když jsou ženy odsouvány na méně lukrativní pracovní pozice,“ říká ředitel pro výzkum CELSI Martin Kahanec.    

V porovnání s muži pobírá v EU méně žen-novinářek i některé pracovní benefity jako např. penzijní připojištění, bonus na konci roku a náhradu mzdy během dovolené, což ještě zhoršuje rozdíl v odměňování mužů a žen v tomto povolání. V důsledku tohoto rozdílu je méně novinářek v EU spokojených se svou prací a mzdou, než je tomu u jejich mužských kolegů. Podobná nerovnost existuje i mezi novináři a novinářkami v zemích bývalého Sovětského svazu. Spokojenost s prací a mzdou mezi muži a ženami v povolání novinář/novinářka je vyváženější v zemích Jižní Ameriky.

Ze studie také vyplývá, že rozdíly v platech rostou s věkem. Nejvíce se to týká žen ve věku 30 až 45 let, které se právě v tomto věku intenzivně starají o děti a z práce na čas odcházejí. A to jak se píše ve studii, ještě zhoršuje jejich kariérní postup v práci a snižuje jejich nároky z penzijního pojištění.

„Ženy novinářky čelí v práci podobným ohrožením jako jejich mužští kolegové a navíc jsou častěji vystavované obtěžování a ponižování. Za svou práci přitom dostávají méně než jejich kolegové muži, “ vysvětluje předsedkyně rady IFJ pro rovnost pohlaví Mindy Ran. Podle ní jsou studie jako tato důležité pro plánování konkrétních kroků v boji proti genderové nerovnosti.

Pro zvýšení genderové rovnosti je podle IFJ nezbytné přijmout některá opatření, jako je platový audit, zvyšování pracovní flexibility, odstranění bariér v kariérním postupu a také genderově orientované kolektivní vyjednávání.  

 

IFJ ve spolupráci s WageIndicator zahájilo kampaň za důstojnou práci, jejímž cílem je zejména zvýšení povědomí o právech novinářů na důstojné pracovní a platové podmínky.

Wage Indicator je nezávislá nezisková organizace, jejímž cílem je zvyšování transparentnosti na trhu práce prostřednictvím sdílení a porovnávání informací o platech, pracovních podmínkách a pracovně-právní legislativě v jednotlivých zemích, kde WageIndicator provozuje svoje webové stránky.

V České republice je projekt Wage Indicator implementován pod názvem MůjPlat.cz. Na těchto stránkách si mohou návštěvníci porovnat svůj plat s pracovníky na podobných pozicích a navíc se vyplněním anonymního dotazníku o platu a pracovních podmínkách mohou zapojit do soutěže o měsíční minimální mzdu.

 Středoevropský institut pro výzkum práce (Central European Labour Studies Institute - CELSI) je neziskový výzkumný institut se sídlem v Bratislavě. Zabývá se multidisciplinárním výzkumem trhu práce a jeho institucí, organizace práce, společenské zodpovědnosti firem, etnicity a migrace, a jejich úloh v ekonomickém, společenském a politickém životě moderní společnosti.

 

Více informací na www.celsi.sk

Link na analýzu pro IFJ: Gender Pay Gap in Journalism

 

Pro další informace:
Martin Kahanec
Ředitel pro výzkum CELSI
00421 907 323 324
martin.kahanec@celsi.sk

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>