Reklamní

Změny v nemocenském pojištění v roce 2010

31. 12. 1969 - V souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 dochází v oblasti nemocenského pojištění ke změnám ovlivňujícím výši dávek. Přijatá opatření mají platit pouze pro rok 2010 a jejich cílem je snížení deficitu státního rozpočtu.

V souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 dochází v oblasti nemocenského pojištění ke změnám ovlivňujícím výši dávek. Přijatá opatření mají platit pouze pro rok 2010 a jejich cílem je snížení deficitu státního rozpočtu.

 

Přehled změn v oblasti nemocenského pojištění:

  • zavedení jednotné procentní sazby pro výpočet denní výše nemocenského ve výši 60 %,
  • snížení zápočtu výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu do první redukční hranice u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství ze současných 100 % na 90 %,
  • snížení procentní sazby pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ze současných 70 % na 60 %,
  • zavedení třídenní karenční doby u ošetřovného.

Výše dávek nemocenského pojištění

Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (v roce 2010 je tato sazba platná po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti).

Výše peněžité pomoci v mateřství činí v roce 2010 60 % denního vyměřovacího základu.

Od ledna se mateřská dávka se všem plošně sníží asi o pětinu. Bude se počítat stejně jako nemocenské dávky. Žena musí být před nástupem na mateřskou dovolenou alespoň 270 kalendářních dnů nemocensky pojištěna, aby měla nárok na nemocenskou (mateřskou) dávku. U podnikatelek je to 170 kalendářních dní účasti na nemocenském pojištění OSVČ.

Výše a systém rodičovského příspěvku zůstávájí nezměněné.

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu od 4. kalendářního dne potřeby ošetřování nebo péče.

Ošetřovné se bude vyplácet až od čtvrtého dne nemoci a maximální délka ošetřovného je devět dní. Osamělým rodičům je ošetřovné vyplácené třináct dní. Rodiče se budou moci při nemocném dítěti jednou vystřídat a v tomto případě se aplikuje třídenní neplacená doba jen jednou. Dlouhodobě nemocní budou dostávat dávku ve stejné výšce, na jakou mají nárok krátkodobě nemocní. Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

Přepočet dávek

Pokud vznikl nárok na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství v roce 2009 a tento nárok trvá i v roce 2010, výše této dávky se nově stanoví podle předpisů účinných ke dni 1.1. 2010.

U ošetřovného se třídenní karenční doba vztahuje na ty případy, kdy potřeba ošetřování či péče vznikla od 1. ledna 2010 či později. U ošetřovného provede OSSZ přepočet jen z důvodu zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2010.

Kalkulačky pro výpočet dávek pro rok 2010 (MPSV ČR) 

Článek byl zpracovaný podle informací ze stránky MPSV ČR a sekce Finance stránky idnes.cz

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>