Reklamní

Prevence sexuálního obtěžování se dostává do popředí zájmu na celém světě

V březnu 2016 začal WageIndicator se sběrem informační databáze o sexuálním obtěžování žen na pracovišti. Tato iniciativa vznikla na základě zvýšeného zájmu veřejnosti o sexuální obtěžování po medializovaných případech veřejného sexuálního obtěžování během oslav nového roku v Kolíně nad Rýnem (Německo). Rozhořčení veřejnosti posílila kampaň v boji proti takovým praktikám odehrávajícím se jak ve veřejných prostorách, tak i na pracovišti. Mezinárodní organizace práce (ILO) začne v roce 2018 celosvětovou kampaň o sexuálním obtěžování, kterou v současnosti připravuje. S podobnou iniciativou nedávno přišla i Angelina Jolie Pitt, slavná herečka, která na podzim v roce 2016 začne působit na London School of Economics jako hostující profesor. Bude učit o tom, jak bojovat proti sexuálnímu násilí v zónách a zemích zmítaných konflikty. WageIndicator přispívá k boji proti sexuálnímu obtěžování v rámci projektu, který podpořila Evropská komise. Projekt informuje o základních otázkách týkajících se sexuálního obtěžování: Co je sexuální obtěžování? Jak ho poznáme? Jak proti němu bojovat? Odpovědi jsou publikovány na stránkách WageIndicator v každé z 28 členských států EU, Turecku i na stránkách všech 90 zemí, které WageIndicator spravuje.

Kdo a jak páchá sexuální obtěžování?

Oběťmi sexuálního obtěžování jsou nejčastěji ženy. Pracující ženy jsou obzvláště zranitelné. Mohou být poškozeny v mnoha ohledech: fyzicky, psychicky i materiálně, v jejich kariéře, i v jejich schopnosti vydělat si na živobytí. Sexuální obtěžování se nejčastěji vyskytuje během běžných, každodenních pracovních povinností: pachatelé sexuálního obtěžování buď otevřeně projevují násilí, nebo jednají v skrytu za zavřenými dveřmi.

Násilníci: někdy jsou pachatelé sexuálního obtěžování velmi drzí a přímočaří. Používají nevhodné vtipy, obrázky nebo anekdoty sexuální povahy, otevřeně uvádějí své oběti do rozpaků nebo je zastrašují. Někdy mohou kolegy nebo zaměstnance hladit nebo se jich dotýkat nevhodným způsobem, mohou ale obrátit toto chování ve vtip, aby se oběť cítila hloupě nebo se bála incident nahlásit. Pachatelé mohou například rozšiřovat oplzlé sexuální e-maily s plným vědomím toho, že takový obsah může být nepříjemný a znepokojující. Mohou mít také nevhodné připomínky k postavě člověka (včetně poprsí a zadní části těla) hlasitým a neuctivým způsobem.

Někteří pachatelé obtěžují oběť v tichosti. Jejich metody mohou zahrnovat manipulaci za zavřenými dveřmi, kde mohou oběť (zaměstnance) například požádat o sex výměnou za zvýšený plat nebo povýšení. V případě, že oběť nesouhlasí, může takové chování zahrnovat hrozby násilí. Pachatelé mohou oběti posílat soukromé e-maily nebo zprávy sexuální povahy, opakovaně ji zvát na soukromé setkání přesto, že je oběť dlouhodobě odmítá.

Jak předcházet sexuálnímu obtěžování v práci: opatření

Opatření a pravidla týkající se sexuálního obtěžování se zaměřují na prevenci a postup v případě sexuální obtěžování na pracovišti. Zaměstnavatel je zodpovědný za to, aby tato opatření byla na pracovišti zavedena. Mohou být například součástí příručky pro zaměstnance. Také mohou být zakotveny v dokumentech o spolupráci zaměstnanců a odborových sdružení. Někteří zaměstnavatelé začleňují informace o sexuálním obtěžování na pracovišti do obecných opatření obtěžování na pracovišti, které pokrývají i jiné formy nezákonného obtěžování (například obtěžování na základě rasy, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku). Ostatní zastávají názor, že je třeba, aby tato opatření nebyla součástí jiných, a to zejména v případě, kdy je sexuální obtěžování na pracovišti častým jevem. Oba z těchto přístupů jsou v pořádku. Pokud na pracovišti chybí pravidla a opatření týkající se sexuálního obtěžování, zaměstnanci mohou požádat zaměstnavatele o vytvoření takových opatření, ať už za pomoci odborových sdružení nebo personálního oddělení.

Sexuální obtěžování v České republice - Mujplat.cz

Co je WITA-Gender Pay Gap projekt?

WageIndicator přispívá k prevenci sexuálního obtěžování i díky projektu Wita-GPG. Wita-GPG (leden 2015 - prosinec 2016) je zkratkou z anglického "With Innovative Tools Against Gender Pay Gap" (Pomocí inovativních nástrojů proti rozdílům v odměňování žen a mužů). Tento projekt si klade za cíl významně přispět ke snížení velkých a trvalých rozdílů v odměňování žen a mužů. Projekt podpořila Evropské komise (grant číslo 4000004929) a jednou z priorit projektu je soustředit se na sexuální obtěžování na pracovišti. Všechny výstupy z projektu budou zveřejněny na WageIndicator stránkách v každé z 28 členských států EU a Turecku, ale také prostřednictvím tiskových zpráv.

Více informací o projektu WITA

 

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>