Reklamní

Rozdíly v odměňování mužů a žen v České republice jsou poměrně vysoké

Domácí trh práce v České republice ukazuje poměrně vysoké rozdíly v odměňování mužů a žen ve všech pracovních oblastech. Pozoruhodnou výjimkou je průměrný rozdíl 1,3% ve prospěch žen mezi úředníky v logistice. Rozdíly v odměňování mužů a žen jsou poměrně vysoké v porovnání s pracovníky ze stejných profesních skupin v jiných zemích EU a Turecku: čtyři z devíti profesních skupin, jichž analýzu jsme tady provedli, se charakterizují rozdílem v odměňování mužů a žen vyšším než 20%.

Pracovní skupinou s nejvyšším genderovým rozdílem v odměňování jsou prodavači, u nichž činí rozdíl 32%. Ale i na nižším pólu, u pracovníků administrativy, jsou rozdíly vysoké: v průměru činí 25,7%. Jenom v oblasti informačních a komunikačních technologií se techničky a operátorky zdají vyrovnat svým kolegům, genderový rozdíl v odměňování činí tady pouhé 3,4%.

Národní průměr, vypočítaný podle dat z roku 2013 společností Eurostat, ukazuje rozdíl v odměňování mužů a žen ve výši 22,1%. Tento platový rozdíl mezi pohlavími nasvědčuje existenci širokého prostoru pro celonárodní politiku zaměřenou na eliminaci neoprávněných  rozdílů v odměňování mužů a žen vykonávajících práci o stejné hodnotě a na stejnédovednostní a kvalifikační úrovni.

Jak vzniká rozdíl v odměňování mužů a žen?

Genderový rozdíl v odměňování je definován jako nerovná platba za práci mající stejnou hodnotu a vykonanou na stejné úrovni dovedností a kvalifikace. Tento platový rozdíl je výsledkem vztahů a praktik založených na genderové segregaci. Tyto vztahy a praktiky upevňují rozdíl mezi existující nerovností příležitostí k rozvoji mezi muži a ženami, stejně jako nerovnost odměňování mezi pracovními skupinami a povoláními. Všimněte si, že se rozdíly v odměňování mužů a žen popsané níže vztahují jenom na analyzované pracovní skupiny a povolání.

Tabulka 1. Rozdíly v odměňování mužů a žen pro velké pracovní skupiny v České republice

Povolání Mediánový hrubý plat (€/hod.)   Rozdíl v odměňování mužů a žen
  Muži Ženy Celkem % Rozdíl
Pracovníci v oblasti zákazníckých informací a jiné kancelářské podpory  4,7 3,6 3,8 22,4%
Úředníci v logistice 4,6 4,6 4,6 -1,3%
Podporní odborníci v oblasti financí a matematiky 6,1 5 5,3 17,2%
Pracovníci v oblasti výpočtů 5,1 4,5 4,5 12,3%
Agenti a zprostředkovatelé v oblasti prodeje a obstarávání 6 5,1 5,3 14,3%
Operátoři informačních a komunikačních technologií a jiní pomocní technici 5,5 5,3 5,5 3,4%
Prodavači 4,3 2,9 3,2 32%
Manažeři v oblasti podnikání a administrativy 8,5 6,8 7,5 20%
Obecní úředníci 5,7 4,3 4,5 25,7%

Zdroj: online internetový průzkum WageIndicator z roků 2013-2015

Rozdíl v odměňování mužů a žen byl získán prostřednictvím porovnání hrubých mediánových platů skupin podle pohlaví a vydělením výsledného rozdílu mediánovým platem mužů. Všechny pracovní skupiny v tabulce zahrnují aspoň 10 případů mužských a ženských respondentů.

Co je to projekt WITA-Gender Pay Gap?

Projekt With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (S inovatívními nástroji proti rozdílům v odměňování pohlaví) (leden 2015 – prosinec 2016) se zaměřuje na to, aby podstatně přispěl ke snižování velkých a přetrvávajících rozdílů v odměňování pohlaví. To bylo umožněno prostřednictvím akčního grantu č. 4000004929 programu PROGRESS Evropské komise. Jednou z činností je porovnávání platů mužů a žen na úrovni pracovních skupin a poskytování výsledků k publikování na vnitrostátních webových stránkách WageIndicator všech 28 členských států EÚ a Turecka, a také šíření prostřednictvím tisku.

Víc informací o projektu WITA

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

Víc informací o genderových rozdílech v odměňování v České republice najdete na Mujplat.cz

http://mujplat.cz/hlavni-stranka/platy-v-cr/rovnost-v-odmenovani-v-ceske-republice

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>