Reklamní

Kolektivní vyjednávání - Databáze kolektivních smluv - Česká republika (cs_CZ)

Kolektivní vyjednávání je klíčové pro stanovení mezd a pracovních podmínek, ale o tom, co je přesně dohodnuto, je známo málo.
COLBAR-EUROPE si klade za cíl zlepšit znalosti o obsahu kolektivních pracovních smluv.
Projekt shromažďuje, anotuje a srovnává kolektivní pracovní smlouvy.
Činí tak na evropské úrovni pro členské státy EU a kandidátské země.
COLBAR-EUROPE získal finanční prostředky od Evropské komise - Program pro pracovněprávní vztahy a sociální dialog - Březen 2019 – Duben 2021 (VS/2019/0077)

Vysvětlení - Databáze kolektivních smluv - Česká republika

Co je smlouva o kolektivním vyjednávání?

Když odbory a zaměstnavatelé nebo organizace zaměstnavatelů vyjednávají podmínky zaměstnání, jedná se o kolektivní vyjednávání.
Písemným dokumentem vyplývajícím z takových jednání je smlouva o kolektivním vyjednávání.
Smlouvy mohou být podepsány na úrovni podniků, na odvětvové nebo mezioborové úrovni nebo na národní úrovni.
Kde je poskytováno právo na kolektivní vyjednávání?
Právo na kolektivní vyjednávání je jedním ze základních pracovních práv stanovených ve dvou základních úmluvách Mezinárodní organizace práce ILO.
Tyto úmluvy jsou Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat z roku 1948 (č. 87) a Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat z roku 1949 (č. 98).
ILO řeší problém také prostřednictvím Úmluvy o podpoře kolektivního vyjednávání z roku 1981 (č. 154) a doprovodného doporučení (č. 163).

Proč databáze kolektivních smluv?

Význam kolektivních smluv je uznáván na celém světě, ale jen několik zemí světa vede databázi ustanovení dohodnutých v těchto smlouvách.
A dokonce i v těch případech - např. Velká Británie, Nový Zéland, Nizozemsko, Brazílie - databáze nejsou srovnatelné mezi jednotlivými zeměmi.
Tým WageIndicator shromažďuje a kóduje smlouvy, které jsou celosvětově srovnatelné.
Od roku 2013, kdy byla zahájena, byla databáze důležitým nástrojem pro mnoho činností, zpráv a projektů.
Jak jsou smlouvy shromažďovány a kódovány?
Tým WageIndicator shromažďuje smlouvy od vyjednávajících stran nebo z internetu a nahrává texty smluv do své databáze.
Pro každou smlouvu používá tým kódovací schéma, které zahrnuje dvanáct témat:

 • Obecné údaje o smlouvách
 • Názvy pracovních pozic
 • Sociální pojištĕní a spoření na důchod
 • Školení
 • Pracovní smlouvy
 • Nemoc a invalidita
 • Zdravotní a lékařská pomoc
 • Vyvážené pracovní uspořádání
 • Otázky rovnosti žen a mužů
 • Mzdy
 • Pracovní dobu
 • Pokrytí

Pro každé téma je příslušný text identifikován a uložen v databázi kolektivních smluv v procesu známém jako "textová anotace".
Schéma kódování pro dvanáct témat se skládá ze 749 proměnných.
Výsledné schéma i celý text jsou zveřejněny na národních webových stránkách WageIndicator v původním jazyce.
Kódovací schéma je k dispozici také v angličtině.
Nástroj umožňuje srovnání mezi jednotlivými smlouvami v rámci jednotlivých zemí i mezi nimi.

K čemu může být databáze použita?

Sdílení obsahu kolektivních smluv zveřejňováním textů a kódovaných schémat online, což dává zaměstnavatelům a zaměstnancům příležitost přečíst si plné texty a porozumět ustanovením
Provádění výzkumu srovnáváním ustanovení mezi podniky, sektory a zeměmi
Kontrole kolektivních smluv, zda jsou v souladu s národním pracovním právem nebo zda zlepšují zákon
Porovnání kolektivně dohodnuté mzdy s minimálními mzdami
Školení vyjednavačů, aby uměli kolektivní smlouvy analyzovat a uplatnit
Nalezení nejlepších postupů a vytvoření vzorové kolektivní smlouvy

Odeslání vaší kolektivní smlouvy do naší kanceláře

E-mailem: office@WageIndicator.org
Více informací o Databáze kolektivních smluv.

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>