Reklamní

Ochrana

This page was last updated on: 2021-09-10

Práce bez rizika

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnankyně na rizikové faktory, které mohou mít nepříznivý vliv na plod. Těhotné nebo kojící zaměstnankyně a matky novorozenců (do věku 9 měsíců dítěte) musí být informovány o všech rizikách a jejich možných účincích na těhotenství, kojení nebo zdraví. Zaměstnavatel je dále povinen učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte. 

Ženy nesmí být zaměstnávány prací, která ohrožuje jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu. 

Těhotná žena nemůže být zaměstnána prací, která by podle lékařského posudku mohla ohrozit její těhotenství. Totéž platí i pro ženy, které kojí a zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu.

Zákoník práce také zakazuje zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

K dispozici je také všeobecné ustanovení zákoníku práce, které nepřipouští, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Zdroj: § 103 a), h), 238 a 241 zákoníku práce č. 262/2006

Ochrana proti propuštění

Je zakázáno dát výpověď zaměstnankyni v době, kdy je těhotná nebo kdy čerpá mateřskou dovolenou nebo v době, kdy zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou. I v případě organizačních změn v důsledku přemístění je zaměstnavatelům zakázáno dát výpověď těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnanci na rodičovské dovolené v době, kdy má žena nárok na mateřskou dovolenou.

Zdroj: § 53(d) a 54(b) zákoníku práce č. 262/2006,  naposledy pozměněný v roce 2018

Právo na návrat na stejnou pozici

Právo na návrat na stejné nebo podobné pracovní místo je zaručeno podle zákoníku práce. Když se vrátí zaměstnanec z mateřské nebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen zařadit ho na jeho původní práci a pracoviště. Pokud však původní práce nebo pracoviště přestala existovat, musí zaměstnavatel přidělit práci tohoto zaměstnance v souladu s pracovní smlouvou.

Zdroj: § 47 zákoníku práce č. 262/2006

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>