Reklamní

Práce a mzda

Co tvoří mzdu

Zaměstnavatel je při vyúčtovaní mzdy povinen zaměstnanci poskytnout výplatní pásku s údaji o jednotlivých složkách mzdy, o jiných plněních poskytovaných zaměstnanci (cestovní náhrady, náhrada mzdy, příspěvky ze sociálního fondu, příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění atd.), o vykonaných srážkách ze mzdy a o celkové ceně práce.  Po dohodě se zaměstnancem může zaměstnavatel poskytnout výplatní pásku i v elektronické podobě.

Osobní ohodnocení

Za určitých okolností může zaměstnavatel poskytnout tzv. osobní příplatek. Jedná se o odměnu až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které zaměstnanec patří.  V případě, že je zaměstnanec všeobecně profesně uznávaný a je zařazen od desáté do šestnácté platové třídy, může jeho osobní ohodnocení dosahovat až 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídy, kde je zaměstnanec zařazen. 

Práce a mzda

Mzdové podmínky tvoří (vedle druhu práce, místa výkonu práce a dni nástupu do práce) jednu ze čtyř podstatných náležitostí pracovní smlouvy. To znamená, že zaměstnavatel je povinen mzdové podmínky dohodnout se zaměstnancem a následně je doplnit do pracovní smlouvy. Výjimkou je situace, kdy jsou mzdové podmínky upravené v kolektivní smlouvě, která platí u příslušného zaměstnavatele. Součástí pracovní smlouvy musí být také výplatní termíny.

Pracuji v zahraničí - v jaké měně mohu dostávat mzdu?

Pokud zaměstnanec trvale vykonává práci v zahraničí, v pracovní smlouvě musí být specifikována i měna, ve které bude mzda vyplacená, a také další plnění spojené s výkonem práce v zahraničí ve měně nebo v naturáliích. Zaměstnanci, který vykonává svou práci podle pracovní smlouvy v zahraničí, může zaměstnavatel poskytovat celou mzdu nebo část mzdy v cizí měně.

Srážky ze mzdy

Před samotnou výplatou mzdy zaměstnanci provádí zaměstnavatel srážky ze mzdy. Přednostně se jedná o srážky pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, a o srážky v podobě příspěvku na doplňkové penzijní připojištění, zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a nedoplatku na této dani. 

 

Věděli jste...

Zaměstnanec má možnost požádat zaměstnavatele, aby mu před nástupem na dovolenou vyplatil mzdu splatnou během dovolené. Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět. V období mezi výplatními termíny dohodnutými v pracovní nebo kolektivní smlouvě, může zaměstnavatel poskytnout zálohu na mzdu svému zaměstnanci poté, co mezi nimi dojde k dohodě. 

 

Způsob výplaty mzdy

Kdy je mzda splatná?

Mzda je splatná nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce poté, co došlo k vykonání práce. V období, kdy je mzda splatná, musí zaměstnavatel určit pravidelný termín výplaty.

Komu ji může zaměstnavatel vyplatit?

Mzda musí být vyplacena přímo příslušnému zaměstnanci. Zaměstnavatel může mzdu vyplatit jiné osobě než dotyčnému zaměstnanci pouze v případě, že zaměstnanec tuto osobu zplnomocnil. Takové zmocnění může být provedeno jen na základě písemné plné moci. 

Kde je vyplácena?

V zásadě má být mzda vyplacena přímo na pracovišti v pracovním čase. V pracovní smlouvě je však možné dohodnout jinou dobu a místo výplaty mzdy.

Jakým způsobem může být vyplácena?

Pokud si zaměstnanec přeje, aby mu byla mzda zasílaná na jeho bankovní účet, musí o to svého zaměstnavatele písemně požádat. Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět.

 
loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>