Reklamní

Sexuální Obtěžování

This page was last updated on: 2021-09-10

Sexuální Obtěžování

Obtěžování a sexuální obtěžování jsou zakázány na základě zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, známý jako antidiskriminační zákon. V souladu s § 4 zákona o boji proti diskriminaci, sexuálním obtěžováním se rozumí chování, které je dotčenou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti osoby nebo k vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňující prostředí, nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů, které má sexuální povahu. Sexuální obtěžování je obecně považováno za diskriminaci a je zakázáno stejným způsobem (§ 1-4).

Pokud podle ustanovení § 10 antidiskriminačního zákona byla porušena práva a povinnosti týkající se diskriminace na pracovišti, zaměstnanec může podat žalobu u soudu, a může požadovat:
i. aby bylo upuštěno od diskriminace;
ii. aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu;
iii. aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění

Pokud výše uvedené prostředky nejsou postačující zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výše této náhrady posuzuje soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž bylo toto právo porušeno.

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>