Reklamní

Co jsou opatření týkající se sexuálního obtěžování?

This page was last updated on: 2021-09-10

Opatření týkající se sexuálního obtěžování se zaměřují na prevenci a korigují sexuální obtěžování na pracovišti. Zaměstnavatel je zodpovědný za to, aby tato opatření na pracovišti zavedl. Mohou být například součástí příručky pro zaměstnance. Také mohou být zakotveny v rámci spolupráce zaměstnanců a odborových sdružení. Někteří zaměstnavatelé začleňují informace o sexuálním obtěžování na pracovišti do obecných opatření obtěžování na pracovišti, které pokrývají i jiné formy nezákonného obtěžování (například obtěžování na základě rasy, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku). Ostatní zastávají názor, že je třeba, aby tato opatření nebyla součástí jiných, a to zejména v případě, kdy je sexuální obtěžování na pracovišti častým jevem. Oba z těchto přístupů jsou platné.

Pokud vaše pracoviště nedisponuje žádnými opatřeními týkajícími se sexuálního obtěžování, měli byste o ně žádat. Podporu v rámci tohoto procesu by měly poskytnout odbory nebo oddělení lidských zdrojů. Taková opatření by se měla konzultovat vždy, když jsou přítomny určité obavy ze sexuálního obtěžování.

Opatření by měla být v případě potřeby přeloženy do příslušných jazyků, aby byly dostupné i pro zaměstnance z různých kulturních a jazykových prostředí. Měly by být pravidelně revidovány, aby byla zajištěna jejich účinnost a měly by obsahovat aktuální informace.

Opatření pro sexuální obtěžování by měly obsahovat:

  • definici sexuálního obtěžování
  • příklady sexuálního obtěžování
  • co sexuální obtěžování není
  • okolnostni, kde k němu může dojít
  • důsledky sexuálního obtěžování
  • jak ho ohlásit a jak dále postupovat
  • úloha managementu a zaměstnanců
  • informace o tom, kde mohou jednotlivci získat pomoc
  • zpráva o nulové toleranci
  • přehled cílů organizace týkajících se sexuálního obtěžování.

Jaký je příklad opatření týkající se sexuálního obtěžování?

Níže je uveden velmi jednoduchý příklad opatření týkající se sexuálního obtěžování, které může být upraveno pro specifické podmínky.

Vedení ___ (vložit název firmy) se zavazuje vytvářet pracovní prostředí, ve kterém se s každým jednotlivcem zachází s respektem a důstojností. (Zde je možné uvést své cíle týkající se opatření proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti).

Obtěžování na pracovišti nebude tolerováno od žádné osoby na pracovišti (možnost jmenovat zdroje sexuálního obtěžování). Každý na pracovišti musí věnovat pozornost předcházení sexuálního obtěžování. Od manažerů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců se očekává, že budou tato opatření dodržovat a v případě jejich porušení se budou zodpovídat zaměstnavateli (pokud tyto zásady platí i pro ostatní lidi na pracovišti, mohou být také uvedeni).

Obtěžování na pracovišti zahrnuje nežádoucí a nechtěné sexuální návrhy, žádosti o sexuální služby a jiný verbální nebo fyzický kontakt sexuální povahy, který vytváří nepřátelské nebo útočné prostředí. (Možnost uvést příklady nepřijatelného chování).

Tato opatření nemají za cíl omezit nebo zasahovat do výkonu manažerských funkcí. (Možnost uvést příklady pracovních úkolů, jejichž plnění by obecně nemělo být považováno za sexuální obtěžování).

Pracovníci jsou vyzváni nahlásit jakékoli případy sexuálního obtěžování (možnost poskytnout více informací o tom, jak nahlásit incidenty a zdůraznit, že nahlášení nebude mít žádný negativní dopad).

Vedení bude včas vyšetřovat a spravedlivě přistupovat ke všem obavám, stížnostem a případům sexuálního obtěžování, přičemž bude respektovat soukromí pracovníků v maximální možné míře. (Možnost poskytnout více informací o tom, jak konkrétně se budou případy obtěžování vyšetřovat).

Zaměstnanec si také vyhrazuje právo využívat jakékoli jiné právní cesty, které jsou k dispozici.

Podepsaný: ___ Zaměstnavatel/CEO Datum: __

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>