Reklamní

Jak se chovají pachatelé sexuálního obtěžování?

This page was last updated on: 2021-09-10

Existuje mnoho různých vzorců chování - pachatelé sexuálního obtěžování buď otevřeně projevují násilí, nebo jednají v skrytu za zavřenými dveřmi.

  • Násilníci: někdy jsou pachatelé sexuálního obtěžování velmi drzí a přímočaří. Používají nevhodné vtipy, obrázky nebo anekdoty sexuální povahy, otevřeně uvádějí své oběti do rozpaků nebo je zastrašují. Někdy mohou kolegy nebo zaměstnance hladit nebo se jich dotýkat nevhodným způsobem, mohou ale obrátit toto chování ve vtip, aby se oběť cítila hloupě nebo se bála incident nahlásit. Pachatelé mohou například rozšiřovat oplzlé sexuální e-maily s plným vědomím toho, že takový obsah může být nepříjemný a znepokojující. Mohou mít také nevhodné připomínky k postavě člověka (včetně poprsí a zadní části těla) hlasitým a neuctivým způsobem.

  • v skrytu: někteří pachatelé obtěžují oběť v tichosti. Jejich metody mohou zahrnovat manipulaci za zavřenými dveřmi, kde mohou oběť (zaměstnance) například požádat o sex výměnou za zvýšený plat nebo povýšení. V případě, že oběť nesouhlasí, může takové chování zahrnovat hrozby násilí. Pachatelé mohou oběti posílat soukromé e-maily nebo zprávy sexuální povahy, opakovaně ji zvát na soukromé setkání přesto, že je oběť dlouhodobě odmítá.

Proč dochází k sexuálnímu obtěžování?

Kořeny sexuálního obtěžování spočívají ve zneužívání moci. Ženy jsou mnohem náchylnější stát se oběťmi sexuálního obtěžování právě proto, že častěji než muži obsazují pozice s menšími pravomocemi, jsou více zranitelné, chybí jim sebevědomí nebo byly socializované tak, aby trpěli v tichosti. Existují domněnky, že nepřátelské chování mužů k ženám na pracovišti úzce souvisí s jejich postojem k tomu, co je "správná" role muže ve společnosti (být "živitelem rodiny"). Když se na pracovišti cítí ohroženi, vnímají to jako hrozbu vůči jejich tradiční roli.

V některých společnostech je sexuální obtěžování žen přímo spojené s jejich obecným postavením ve společnosti. Pokud jsou ženy považovány za druhořadé občany nebo sexuální objekty, pokud nejsou považovány za užitečné pro společnost nebo pokud se striktně musí držet role manželky, matky, nízce-placených zaměstnankyň, pak je výskyt sexuálního obtěžování vyšší.

Sexuální obtěžování je také forma diskriminace. Pokud je s někým zacházeno rozdílně na základě jeho pohlaví, pokud je jeho výkon a rozvoj v práci brzděn nebo dokonce pozastaven kvůli sexuálnímu obtěžování, je to považováno za diskriminaci.

Zjednodušeně řečeno: sexuální obtěžování bylo a je používáno jako nástroj k udržení podřízenosti žen. I když obtěžováni mohou být i muži, většinou jsou oběťmi ženy. Ve většině případů je tedy sexuální obtěžování prostředkem, kterým si muži potvrzují a prosazují moc nad ženami výhružným nebo násilných činů, genderových stereotypů a ekonomické kontroly.

Klikněte na tento odkaz a dozvíte se více o rozdílech v odměňování žen a mužů ve světě:

Klikněte na tento odkaz a porovnejte svůj plat s ostatními kolegy na stejné pracovní pozici:

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>