Reklamní

Podpora v Nezaměstnanosti

This page was last updated on: 2021-09-10

Podpora v Nezaměstnanosti

Při ztrátě zaměstnání mají pracovníci nárok na dávky v nezaměstnanosti, pokud jsou zařazeni a vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání a vykonávali alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, z které bylo odváděno pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Rozhodným obdobím při posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 2 roky. Podpora v nezaměstnanosti je k dispozici pro následující období:
i. 5 měsíců do věku 50 let pracovníka;
ii. 8 měsíců ve věku od 50 do 55 let pracovníka;
iii. 11 měsíců pro pracovníky ve věku nad 55 let
Výše podpory v nezaměstnanosti je následující:
i. 65% průměrného čistého výdělku pracovníka v prvních dvou měsících podpůrčí doby;
ii. 50% průměrného čistého výdělku pracovníka následující dva měsíce podpůrčí doby a
iii. 45% průměrného čistého výdělku pracovníka po zbývající podpůrčí dobu.
Podpora v nezaměstnanosti se nevyplácí, pokud pracovník měl nárok na výsluhový příspěvek, a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by mu náležela.


Zdroj: § 39 až 57 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>