Kobiety: Jak ubiegać się o pracę?

This page was last updated on: 2021-09-11

Jakie są typowe zawody żeńskie?

Nie można wyznaczyć dokładnej granicy między zawodami męskimi a żeńskimi. W rzeczywistości różnica sprowadza się do tego, które zawody w większości wykonują mężczyźni, a które kobiety. Z tego punktu widzenia do typowych żeńskich zawodów należy gosposia, pracownica domowa, pokojówka, opiekunka, pielęgniarka, ekspedientka, kelnerka, kasjerka, nauczycielka, sekretarka, recepcjonistka, urzędniczka administracyjna czy operator logistyczny. Wynagrodzenia w tych zawodach są stosunkowo niskie i stanowiska te nie oferują dużych możliwości rozwoju. Natomiast jest kilka zawodów i stanowisk, na których kobiety z wysokim wykształceniem przodują i dobrze zarabiają: prawnik, sędzia, ekspert od spraw PR i marketingu, komunikacji oraz mediów.

Skorzystaj z Porównaj Zarobki na tej stronie i porównaj zarobki w różnych zawodach.

Jakie branże są typowo żeńskie?

Tak samo jak w przypadku zawodów, trudno jest dokładne zdefiniować branże męskie i żeńskie. Pod względem liczebności kobiety dominują jednak w usługach utrzymania czystości, służbie zdrowa, branży hotelarskiej i cateringu, sprzedaży detalicznej, szkołach podstawowych oraz na stanowiskach sekretarskich i administracyjnych.

Skorzystaj z Porównaj Zarobki na tej stronie i porównaj zarobki w różnych zawodach.

Czy płace w branżach męskich i żeńskich różnią się?

Ponieważ w branżach zdominowanych przez mężczyzn liczba mężczyzn przewyższa liczbę kobiet, średnie płace w sektorach męskich są wyższe od wynagrodzeń w sektorach zdominowanych przez kobiety.

Skorzystaj z Porównaj Zarobki na tej stronie i porównaj zarobki w różnych zawodach.

Czy korporacje międzynarodowe płacą więcej?

Korporacje międzynarodowe to prawie zawsze duże spółki akcyjne. Ponieważ są duże, lepiej płacą. Drugą stroną medalu jest to, że często wymagają od swoich pracowników długiego czasu pracy, a za nadgodziny im nie płacą. Dochód, który oferują, częściowo może się składać z udziału w zysku rocznym spółki i/lub z premii, często płaconych w postaci akcji spółki.

Czy płace w sektorze publicznym i prywatnym różnią się?

Ogólnie rzecz biorąc, różnice płacowe w sektorze publicznym są zwykle mniejsze niż w sektorze prywatnym. W miejscach pracy wymagających najniższych kwalifikacji płaci się nieco więcej w sektorze publicznym, natomiast najwyższe stanowiska są nieco lepiej opłacane w sektorze prywatnym.

Czy branże żeńskie są bardziej przychylne w stosunku do pracujących rodziców?

Branże zdominowane przez kobiety z reguły oferują więcej stanowisk na część etatu lub prac dorywczych. Co więcej, często oferują bardziej elastyczne formy zatrudnienia.

Dlaczego preferowanym wariantem jest umowa o pracę na czas określony?

Umowa o pracę na czas określony zazwyczaj gwarantuje lepsze zarobki niż umowa o pracę tymczasową czy elastyczne formy zatrudnienia. Oczywiście nie zawsze mamy wybór, jednak nasza posada będzie lepiej zabezpieczona, jeśli podpiszemy umowę na czas określony.

Co musi zawierać prawidłowa umowa?

W umowie zawsze wymienione są imiona, nazwiska oraz adresy stron zawierających umowę, data zawarcia umowy, termin rozpoczęcia i wygaśnięcia umowy (tj. okres jej obowiązywania), wynagrodzenie lub pensja, godziny pracy, rodzaj wykonywanej pracy, okres próbny oraz okres wypowiedzenia. Umowa staje się wiążąca, gdy zostanie podpisana.

Jak ocenić wartość dodatkowych warunków zatrudnienia?

Oprócz wysokości wynagrodzenia (brutto) oraz godzin pracy w umowie często wymienione są dodatkowe warunki zatrudnienia. Często nie są one wycenione w kategoriach finansowych, a jednak mają wartość pieniężną. Przykładem może być zwrot kosztów związanych z wykonywaniem pracy, samochód lub telefon służbowy, dostęp do szkoleń zawodowych, dodatkowy urlop, elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w domu itd.

Co należy uwzględnić w swoim CV?

  • Imię, nazwisko oraz adres
  • Uaktualniony życiorys
  • Wykształcenie i odbyte szkolenia, nie tylko te związane z pracą
  • Aktywności społeczne jako dowód zaangażowania w wykonywane zajęcia, w tym wolontariat i staże
  • Znajomość języków - czynna i bierna (umiejętność czytania i rozumienia)
  • Umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania
  • Wiedza i umiejętności związane z mediami społecznościowymi

Więcej informacji o CV znajdziesz na stronie Monster.com

Co składa się na dobry list motywacyjny?

List motywacyjny dołącza się do CV. Powinien być on zwięzły i krótki. Opisuje się w nim, skąd kandydat dowiedział się o danej pracy, np. przez ogłoszenie, od znajomego itp. List przedstawia motywację ubiegania się o pracę i ma pokazać, że kandydat rozumie, na czym ona polega. Adresat musi widzieć, że umiesz postawić się w jego sytuacji i rozumiesz jego potrzeby i/lub wymagania. List motywacyjny powinien mieć odpowiednią formę, zawierać datę i podpis, nawet jeśli został przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej (co jest dziś normą).

Więcej informacji o liście motywacyjnym znajdziesz na stronie Monster.com

Czy wygląd się liczy?

Schludny i reprezentacyjny wygląd na pewno ma znaczenie i dobrze o niego zadbać, zwłaszcza przed rozmową o pracę.

Nie wstydź się. Przed rozmową poradź się przyjaciół i rodziny, czy dobrze się prezentujesz.

Dlaczego należy negocjować wysokość pensji?

Każdy ma prawo do negocjowania wynagrodzenia. Warto negocjować wysokość swojej pensji. Przygotuj się. Porozmawiaj z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi z pracy, poszukaj informacji w Internecie. Skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń na tej stronie. Znajdź i zapoznaj się z analizą kosztów i korzyści, jeśli taka została sporządzona. Zrób sobie listę życzeń: tego, co jest dla Ciebie najważniejsze i tego, co jest na drugim planie. Negocjacje to sztuka kompromisu (może i nie chcesz pracować w soboty, ale może zechcesz, jeśli Ci więcej zapłacą). Poćwicz, zanim zaczniesz prawdziwe negocjacje.

Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że liczy się wynik. Miłe i przyjazne spotkanie, lecz zakończone bez żadnych konkretnych ustaleń, tak naprawdę niczego nie wnosi.

Pogląd, że kobiety nie powinny negocjować, jest zupełnie przestarzały. W wielu krajach, w wielu dużych korporacjach kobiety obejmują już najwyższe stanowiska kierownicze. Nie ma wątpliwości, że nauczyły się, jak wynegocjować sobie awans.

Ocena wydajności pracy a różnica płac

Z reguły coroczne sesje, na których ocenia się wydajność pracowników, są czymś powszechnym w firmach o bardziej złożonej strukturze. Należy traktować je poważnie, ponieważ zależy od nich Twój dochód oraz perspektywy rozwoju kariery zawodowej. Zapoznaj się odpowiednio wcześniej z układami zbiorowymi pracy i/lub wewnętrznymi zasadami i przepisami firmy. Właśnie w ten sposób można umocnić swoją pozycję i zwiększyć swoje szanse na powodzenie. Innymi słowy przygotuj się i zrób listę życzeń. Czego potrzebujesz: wyższej pensji, dłuższego urlopu, więcej szkoleń?

Pamiętaj, że każdy niewielki krok naprzód w trakcie takich rozmów to kolejny szczebel na drabinie kariery.

Dlaczego należy negocjować wysokość wynagrodzenia w przypadku pracy dorywczej?

Praca dorywcza wcale nie musi być pracą nieistotną. Kiedy przygotowujesz się do negocjacji, sprawdź, czy da się coś na tym ugrać. Wykorzystaj tę pracę jako odskocznię, sprawdź, czy oferuje możliwość szkoleń, udziału w systemie emerytalnym, płatne nadgodziny, czy pokrywane są koszty związane z pracą, czy jest możliwy udział w programie opieki nad dziećmi itp.

loading...
Loading...