Negocjacje zbiorowe - Baza danych umów zbiorowych - Polska (pl_PL)

Negocjacje w sprawie umowy zbiorowej mają kluczowe znaczenie dla ustalania wynagrodzeń i warunków zatrudnienia, lecz niewiele wiadomo na temat faktycznych uzgodnień.
Organizacja COLBAR-EUROPE ma na celu zwiększanie wiedzy na temat Układów Zbiorowych Pracy.
Celem projektu jest zbieranie, objaśnianie i porównywanie układów zbiorowych pracy.
Organizacja czyni to na poziomie europejskim biorąc pod uwagę Kraje Członkowskie i Kraje Kandydujące do członkostwa w UE.
COLBAR-EUROPE finansowana jest z funduszy Komisji Europejskiej - w ramach Programu Stosunków Przemysłowych i Dialogu Społecznego - Marzec 2019 - Kwiecień 2021 (VS/2019/0077)

Wyjaśnienie - Baza danych umów zbiorowych - Polska

Co oto jest układ o negocjacjach zbiorowych?

Gdy związki zawodowe i pracodawcy lub organizacje pracodawców negocjują warunki zatrudnienia, oznacza to że przystępują do negocjacji zbiorowych.
Dokument sporządzony na piśmie będący wynikiem takich negocjacji jest układem o negocjacjach zbiorowych.
Układy mogą zostać podpisane na poziomie firmy, danego sektora lub kraju, oraz na poziomie grup zawodowych.
Gdzie określone jest prawo do negocjacji zbiorowych?
Prawo do negocjacji zbiorowych jest jednym z podstawowych praw pracy zapewnionych w dwóch najważniejszych Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO.
Owymi konwencjami są Konwencja dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych 1947 (Nr 87) oraz Konwencja dotycząca prawa organizowania się i rokowań zbiorowych 1949 (nr 98).
ILO zajmuje stanowisko w tej sprawie również w Konwencji dotyczącej popierania rokowań zbiorowych 1981 (Nr 154) oraz towarzyszących jej Rekomendacjach (Nr 163).

Do czego ma służyć Baza danych o układach zbiorowych?

Znaczenie układów zbiorowych uznaje się na całym świecie, lecz tylko kilka krajów posiada bazę danych o uzgodnieniach poczynionych w tych układach.
A nawet w tych przypadkach - np. Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Holandii, Brazylii - nie ma możliwości porównania tych baz danych między sobą.
Zespół WageIndicator zbiera i koduje układy, które są ze sobą porównywalne na świecie.
Począwszy od roku 2013 - to jest od chwili, gdy ją udostępniono - baza danych jest podstawą wielu działań, raportów i przedsięwzięć.
W jaki sposób układy się zbiera i koduje?
Zespół WageIndicator otrzymuje układy od negocjujących stron lub pobiera je z internetu, po czym umieszcza w bazie danych.
W przypadku każdego układu stosuje się pewien schemat kodowania obejmujący dwanaście tematów:

 • Ogólne dane dotyczące układu
 • Nazwy stanowisk
 • Ubezpieczenie społeczne i emerytury
 • Szkolenia BHP
 • Umowy o pracę
 • Choroby i niepełnosprawność
 • Opieka zdrowotna i medyczna
 • Ustalenia dotyczące równowagi między życiem zawodowym a osobistym
 • Kwestie równości płci
 • Wynagrodzenia
 • Czas pracy
 • Ubezpieczenie

Dla każdego tematu właściwy tekst zostaje zidentyfikowany i zapisany w Bazie danych o układach zbiorowych z wykorzystaniem procesu zwanego „dodaniem przypisów do tekstu”.
Kodowanie tych dwunastu tematów odbywa się w wykorzystaniem 749 zmiennych.
Wynikowy schemat oraz pełny tekst publikowane są na krajowych stronach internetowych WageIndicator w języku oryginalnym.
Schemat kodowania dostępny jest również w języku angielskim.
Narzędzie to umożliwia porównanie układów w obrębie danego kraju, jak i między krajami.

Do czego bazę danych można wykorzystać?

Udostępnienie treści układów zbiorowych poprzez publikację tekstów i schematów kodowania w internecie, dając pracodawcom i pracownikom możliwość zapoznania się z pełnym brzmieniem tekstu i poznania przepisów.
Prowadzenie badań poprzez porównanie przepisów obowiązujących w poszczególnych firmach, sektorach i krajach.
Sprawdzenie zgodności układów zbiorowych z krajowymi przepisami prawa pracy lub określenie, czy przyczyniają się do polepszenia prawa
Porównanie zbiorczo ustalonych stawek wynagrodzenia ze stawkami minimalnymi
Szkolenie negocjatorów w zakresie analizy i stosowania układów zbiorowych
Określenie najlepszych praktyk oraz utworzenie modelowych układów zbiorowych

Przyślij swój Układ Zbiorowy do naszego biura

Adres poczty elektronicznej: office@WageIndicator.org
Więcej informacji na temat Baza danych umów zbiorowych

loading...
Loading...