Praca w Niedzielę i Święta

Przepisy Kodeksu Pracy regulujące pracę w niedzielę i święta. Normy czasowe pracy w weekend i święta. Kiedy należy się za nie dzień wolny, do kiedy należy go wykorzystać.

Kodeks Pracy – Dział Szósty – Czas pracy – Rozdział VII

Wymiar pracy


Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6:00 danego dnia a godziną 6:00 dnia następnego, chyba, że pracodawca ustala inaczej.

Dzień wolny za niedzielę i święto


Jeśli pracownik wykonywał pracę w niedzielę lub święto, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia mu innego dnia wolnego od pracy  terminie:

  • w zamian za pracę w niedzielę – w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po pracującej niedzieli
  •  w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego


 Jeśli święto wypada w niedzielę, stosuje się przepis dotyczący pracy w niedzielę.

 Jeśli pracownik nie może wykorzystać dnia wolnego w ciągu okresu rozliczeniowego w zamian za pracę w święto, należy mu się dodatek o wynagrodzenia.

 

loading...
Loading...