Molestowanie Seksualne

This page was last updated on: 2021-09-11

Molestowanie Seksualne

Każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym, naruszające godność pracownika, w szczególności poprzez stworzenie poniżającej, wrogiej, zastraszającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery jest zakazane. Zachowanie to może obejmować fizyczne, werbalne i pozawerbalne elementy. Osoby winne molestowana seksualnego podlegają karze grzywny oraz karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Źródło: Art. 3-4 i 183a.6 i 7 Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, Art. 218 Kodeksu karnego

loading...
Loading...