Czy molestowanie seksualne jest problemem globalnym?

This page was last updated on: 2021-09-11

Tak. Jednak nie każdy kraj może poradzić sobie z nim w taki sam sposób. W niektórych krajach istnieją specjalne prawa przeciwko molestowaniu seksualnemu. W innych krajach nie ma takich praw. Stopień akceptacji molestowania seksualnego różni się w zależności od kultury.

Przykłady praw

Molestowanie seksualne w pracy zostało zabronione w Australii w 1984 roku przez Ustawę o molestowaniu seksualnym.

Dyrektywa 2002/73/WE o Równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w pracy znało molestowanie seksualne jako formę dyskryminacji już w 2002 roku. Wszystkie kraje członkowskie maja obowiązek dostosować się do niej do roku 2008.

Ustawa o molestowaniu seksualnym kobiet w pracy (prewencja, prohibicja i zadośćuczynienie) weszła w życie w 2013 roku w Indiach i zgodnie z jej treścią, żadna kobieta nie może być molestowana seksualnie w miejscu pracy.

W Republice Południowej Afryki molestowanie seksualne w pracy jest zabronione przez kodeks pracy. Jest ono także zabronione przez Ustawę o ochronie przed molestowaniem nr 17 z 2011 roku.

Jednakże, w innych krajach nie ma jeszcze takich praw. Do takich krajów zaliczają się Mali, Mauretania, Kamerun, Iran oraz Arabia Saudyjska.

Aby zobaczyć jak przepisy prawne na temat molestowania różnią się w zależności od kraju, kliknij tutaj: Link do przepisów prawnych z całego świata

Aby zobaczyć jak przepisy prawne na temat molestowania wyglądają w twoim kraju, kliknij tutaj: Link do sekcji dotyczącej przepisów prawnych dotyczących molestowania seksualnego w danym kraju

loading...
Loading...