Molestowanie seksualne? Jaka jest nasza rola?

This page was last updated on: 2021-09-11

Jakie środki ostrożności mogą podjąć pracodawcy aby zapobiegać przed molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy?

Każdy pracodawca (niezależnie od wielkości) powinien tworzyć miejsca pracy wolne od molestowania seksualnego. W niektórych krajach pracodawca jest zobligowany do tego prawnie, ale we wszystkich przypadkach ma to sens biznesowy. Jeśli molestowanie seksualne może rozwijać się w miejscu pracy, będzie się to wiązało ze słabym morale pracowników, niską produktywnością i procesami. Dodatkowo, w niektórych krajach, pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku wystąpienia molestowania seksualnego jeśli okaże się, że pracodawca nie podjął wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapobiegania molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy.

Istnieje kilka działań, które można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia molestowania seksualnego w miejscu pracy. Poniżej znajduje się lista kilku z zalecanych działań:

A. Przyjęcie jasnej polityki odnośnie molestowania seksualnego:

Podręcznik pracownika powinien zawierać politykę poświęconą molestowaniu seksualnemu. Polityka może być oparta na prawach krajowych, lub ogólnoświatowych wytycznych. Polityka ta powinna:

Definiować molestowanie seksualne - Informować w sposób nie budzący wątpliwości, że molestowanie seksualne nie będzie tolerowane - Informować, że osoby łamiące omawiane zasady zostaną poddane dyscyplinie lub zostaną zwolnione - Ustanowić jasną procedurę składania skarg w sprawie molestowania seksualnego - Informować o tym, że każda skarga zostanie dokładnie zbadana - Informować, że nie będzie tolerancji dla odwetu wobec kogokolwiek, kto składa zawiadomienie o molestowaniu seksualnym. Należy pamiętać, że posiadanie polityki o molestowaniu seksualnym nie wystarczy – musi być realizowana przy pomocy komunikacji, edukacji i egzekwowania. W celu zobaczenia przykładu polityki dotyczącej molestowania seksualnego, patrz poniżej.

B. Praktyczne kroki w miejscu pracy:

 • Szkolenie pracowników: Prowadzenie regularnego szkolenia dla pracowników. Sesje te powinny uczyć pracowników czym jest molestowanie seksualne, wyjaśniać, że pracownicy mają prawo do miejsca pracy wolnego od molestowania seksualnego, informować o procedurze składania skarg i zachęcać pracowników do korzystania z niej.
 • Szkolić kierowników i menedżerów: Prowadzenie regularnych sesji szkoleniowych dla kierowników i menedżerów, które są oddzielne od sesji szkoleniowych dla pracowników. Sesje te powinny kształcić osoby zarządzające i nadzorujące na temat molestowania seksualnego i wyjaśniać, jak radzić sobie ze skargami.
 • Monitorowanie miejsca pracy: Pracodawcy (i nadzorcy oraz menedżerowie) powinni cyklicznie przebywać wśród pracowników..Powinni rozmawiać z nimi o środowisku pracy. Powinni zauważać czy nie pojawiają się żadne obraźliwe plakatów lub inne materiały tego typu. Komunikacja powinna być otwarta.
 • Traktowanie wszystkich skarg poważnie: Jeśli ktoś skarży się na molestowanie seksualne, powinno się podjąć natychmiastowe działania w celu zbadania tych skarg. Jeżeli skarga okaże się uzasadniona, odpowiedź powinna być szybka i skuteczna.

Co pracownicy mogą zrobić, aby zapobiegać molestowaniu seksualnemu?

Pracownicy mogą:

 • Domagać się, aby ich miejsce pracy posiadało politykę dotyczącą molestowania seksualnego
 • Upewnić się, że wiedzą, jaka jest polityka firmy w sprawie molestowania seksualnego
 • Upewnić się, że polityka jest znana i rozumiana przez wszystkich współpracowników, osoby zarządzające i nadzorujące
 • W razie potrzeby organizować sesje służące wyjaśnieniu i przedyskutowaniu tej polityki wśród współpracowników
 • Upewnić się, że procedury sprawozdawcze dotyczące molestowania seksualnego są prawidłowo wdrożone
 • Zgłaszać przypadki molestowania seksualnego.

Co mogę zrobić jeśli jestem ofiarą molestowania seksualnego?

Czasami molestowanie seksualne może być mylące lub przerażające. Możesz nie wiedzieć, jakie kroki podjąć, aby ją zakończyć lub zgłosić. Możesz martwić się o swoje bezpieczeństwo pracy, albo o to, co twoi współpracownicy mogą powiedzieć. Poniżej przedstawione są typowe reakcje. Niezależnie od tego czy byłaś/byłeś szykanowany przez dłuższy, czy przez krótki okres czasu lub doświadczyłaś/eś jednej krótkiej i wstrząsającej formy molestowania seksualnego, jej rezultat będzie równie nieprzyjemny. Co ważne - masz prawo do pracy w środowisku, gdzie molestowanie seksualne NIE ma miejsca.

Niektóre wytyczne:

Jeżeli sprawca wydaje się nie mieć pojęcia, że to, co on / ona zrobiła jest niewłaściwe lub niepożądane, możesz z nimi porozmawiać i poinformować, że nie podoba ci się ich zachowanie. Możesz zrobić to w formie ostrzeżenia, przed podjęciem kolejnych kroków. Możesz również poprosić współpracownika lub przełożonego, aby usiadł z wami podczas rozmowy ze sprawcą, a nawet poprosić ich, aby porozmawiali z nim w twoim imieniu. Wybór należy do ciebie. Sprawca ma będzie miał dzięki temu żadnego usprawiedliwienia, jeśli nadal będzie zachowywał się obraźliwie.

Jeśli molestowanie miało miejsce, a twój zakład pracy ma politykę dotyczącą molestowania seksualnego, to upewnij się, że działasz zgodne z wytycznymi dotyczącymi raportowania i / lub radzenia sobie z tym zdarzeniem. Upewnij się, że masz po swojej stronie właściwych ludzi, aby mogli pomóc ci w tym procesie.

Upewnij się, że zbierzesz jak najwięcej szczegółów, jak to możliwe (np. czas, miejsce, itp) i w razie potrzeby świadków lub dowodu (nieodpowiednich zdjęć itp.)

Jeśli twoja firma nie ma procedur określających raportowanie molestowania seksualnego, należy wnieść skargę do swojego bezpośredniego przełożonego. Jeśli twój przełożony jest odpowiedzialny za popełnienia tego molestowania, złóż skargę do bezpośredniego przełożonego twojego przełożonego. Ważne jest, aby upewnić się, że kierownictwo twojej firmy jest świadome tego molestowania.

Obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie bezpiecznego miejsca pracy. Jeśli jesteś ofiarą odwetu lub dalszych prześladowań, to złóż skargę ponownie.

Jeśli twój zakład pracy nie zajmie się tą sprawą zadowalająco, możesz zechcieć wnieść sprawę poza miejscem pracy, poprzez wniesienie formalnego pozwu karnego lub cywilnego przeciwko sprawcy.

To samo dotyczy sytuacji, gdy jesteś samo zatrudniony/a i padłeś/aś ofiarą molestowania seksualnego ze strony swojego klienta lub dostawcy. Możesz złożyć formalny pozew karny lub cywilny przeciwko sprawcy.

Można także skorzystać z pomocy związku zawodowego, jeśli jesteś jego członkiem.

Jeśli jesteś w kraju, gdzie prawo na to pozwala, możesz wnieść pozew cywilny za ewentualne urazy wynikające z molestowania seksualnego. Nie ma potrzeby, aby okazywania obrażeń fizycznych. Do najczęstszych urazów poniesionych przez ofiary molestowania seksualnego należą urazy emocjonalne.

Jeśli twój pozew o molestowanie seksualne jest skuteczny, możesz wywalczyć:

 • Przywrócenie do pracy, jeśli ją straciłeś
 • Zaległe pensje, jeśli straciłaś/eś pieniądze lub nie dostałaś/eś podwyżki
 • Utracone świadczenia pracownicze
 • Odszkodowanie za straty emocjonalne
 • Wymóg, aby pracodawca zainicjował politykę lub szkolenia mające na celu zaprzestanie molestowania
 • Pokrycie spłaty wynagrodzenia prawnika i kosztów sądowych.

Co przyjaciele, rodzina i inni mogą zrobić, aby pomóc tej sytuacji?

Czasami trudno jest powiedzieć przyjaciołom, a nawet rodzinie i bliskim, o molestowaniu seksualnym w miejscu pracy. W niektórych przypadkach istnieje silne piętno („Sama się o to prosiła”), podczas gdy w innych przypadkach ofiary mogą czuć się emocjonalnie i fizycznie zniszczone (wiele przypadków gwałtów zostały zgłoszonych jako część molestowania seksualnego w miejscu pracy).

Jednak ważne jest, aby móc czuć, ze ma się miejsca gdzie można mówić o swoim doświadczeniu, uzyskać więcej informacji, jeśli jest to konieczne, i uzyskać bardzo potrzebne wsparcie emocjonalne i praktyczne.

Niektóre ośrodki i organizacje dla kobiet pomagają w takich sytuacjach. Poradnictwo i sesje terapeutyczne są również niezwykle pomocne.

Jeśli jest to możliwe, aby podzielić się z rodziną lub przyjaciółmi, niech wiedzą, jak się czujesz i co robisz. Nie trzymaj tego tylko dla siebie.

Dojście do siebie po molestowaniu seksualnym może to zająć dużo czasu. Bądź cierpliwy wobec siebie i szukaj wskazówek i pomocy, jeśli jest to potrzebne.

Jeśli ktoś, kogo znasz padł ofiarą molestowania seksualnego, staraj się być jak najbardziej pomocna/y. Wysłuchaj ich. Dowiedz się, jakie opcje są dla nich dostępne. Uświadom sobie, że mają oni zupełnie niepożądane, obraźliwe i potencjalnie niebezpieczne doświadczenia w przestrzeni, w której mają prawo być chronieni. Niech wiedzą, że mogą na ciebie liczyć.

Bądź przygotowana/y

Oczywiście nie jest możliwe, aby ktoś wiedział, kiedy i gdzie molestowanie seksualne może mieć miejsce w pracy - wszystkie sytuacje są różne. Można próbować i być czujnym aby podejmować odpowiednie środki ostrożności. Jednak nie ma niezawodnego sposobu, aby zapobiec molestowaniu seksualnemu - można tylko próbować i być ostrożnym. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, gdy ktoś cię naciska, pamiętaj, że to nie twoja wina. Te wskazówki mogą pomóc wyjść z tej sytuacji bez szwanku.

Wskazówki: w pracy

Bądź zdecydowana/y do konfrontacji z oprawcą już od samego początku kiedy wyczuwasz molestowanie seksualne.

"Czuję się nieodpowiednio, gdy ____." Krótkie bezpośrednie zdania i praktyczne przykłady działają najlepiej.

Jeśli jesteś podejrzliwy wobec czyjegoś zachowania, należy prowadzić bardzo szczegółowy dziennik incydentów. Jeśli czujesz się przy tej osobie zagrożony/a, to coś jest nie tak. Jeżeli problem nie ustąpi, należy to zgłosić.

Jeśli jesteś niezadowolony z lub podejrzewasz niewłaściwe zachowanie współpracownika / pracodawcy / klienta / itp/, staraj się nie przebywać sam na sam w tym samym pokoju z tą osobą. Jeśli to konieczne, zabieraj ze sobą współpracownika lub nawet dwóch.

Jeśli nie czujesz się komfortowo z pewnej sytuacji, użyj wymówki i odejdź. Alternatywnie, postaraj się, aby ktoś ze współpracowników wsparł cię w tej sytuacji.

Jeśli czujesz się zagrożona/y przez potencjalnie niebezpieczną sytuację, nie wahaj się wołać lub krzyczeć o pomoc - to może mieć drastyczny wpływ na bieg sytuacji.

Wskazówki: podróż

Jeśli musisz spotkać się z klientem lub odbyć podróż w celach służbowych, upewnij się, że przyjaciele i rodzina wiedzą, dokąd idziesz, jak się tam dostaniesz, i gdzie będziesz przebywać. Udziel im informacji dotyczących podróży.

Upewnij się, że rodzina ma twoje dane kontaktowe i upewnij się, że telefon komórkowy lub inne formy komunikacji są dostępne i w pełni naładowane.

Upewnij się, że możesz szybko i niezawodnie wysyłać wiadomości.

Upewnij się, że znasz miejsce do którego się udajesz (możesz je sprawdzić np. w internecie).

Upewnij się, że możesz łatwo opuścić to miejsce, i że transport jest łatwo dostępny.

Jeśli jesteś z dala od swojego rodzinnego miasta lub kraju, dowiedz się jakie są numery alarmowe, w razie gdybyś potrzebowała pomocy (np. lokalnej policji).

loading...
Loading...