Molestowanie seksualne w miejscu pracy

This page was last updated on: 2021-09-11

Czym jest molestowanie seksualne w miejscu pracy?

Molestowanie seksualne może mieć miejsce w każdym miejscu pracy, począwszy na fabryce, przez biuro, a skończywszy na sklepie i szkole. Niezależnie od tego czy ataku dopuścił się kierownik, współpracownik, czy nawet osoba nie będąca pracownikiem, jak np. klient, podwykonawca, sprzedawca, jeśli omawiane zachowanie stwarza nieprzyjazną atmosferę lub przeszkadza w pracy, takie działanie rozpatrywane jest jako nielegalne molestowanie seksualne.

Molestowanie seksualne w miejscu pracy różni się od ogólnego molestowania seksualnego w taki sposób, że bezpośrednio wiąże się ze sposobem, w jaki ktoś zarabia na swoje utrzymanie. Często jest ono wykorzystywane jako przejaw władzy i może mieć miejsce w różnych etapach pracy, od rekrutacji po awans.

Mogą one dotyczyć bezpośrednich propozycji, włącznie z wykorzystaniem seksualnym młodszych pracowników, przez ich starszych kolegów. Zaliczają się do niego także wszelkie działania mające na celu onieśmielenie lub wyłączenie pracowników płci żeńskiej w celu narażenia ich stanu zatrudnienia. Może to oznaczać tworzenie wrogiej atmosfery dla kobiet w miejscy pracy poprzez opowiadanie seksistowskich żartów, uwag lub pokazywanie zdjęć lub obrazków o charakterze seksualnym.

Molestowanie seksualne w miejscu pracy może powstrzymać swoje ofiary przed zarabianiem na życie, efektywną pracą i osiąganiu ich pełnego potencjału zawodowego. Może ono także popsuć środowisko pracy wszystkim innym. Pozostawione samemu sobie, molestowanie seksualne w miejscu pracy może prowadzić potencjalnie do eskalacji przemocy.

Czy molestowanie seksualne jest związane z prawami człowieka?

Tak. Przemoc w świecie pracy tak samo jako przemoc związana z płcią jest kwestią przestrzegania praw człowieka. Jeśli dochodzi do molestowania seksualnego, to jest ono pogwałceniem praw człowieka kobiety (lub mężczyzny). Stawienie mu czoła oznacza poznać podstawowe przyczyny tej dyskryminacji oraz zrozumieć wiele ich regionalnych, kulturowych i społecznych kontekstów.

Kto może zostać ofiarą molestowania seksualnego w miejscu pracy?

Wszyscy pracownicy i pracodawcy, niezależnie od ich płci i pozycji w miejscu pracy. Jednakże, kobiety są zazwyczaj bardziej podatne na molestowanie seksualne, ponieważ często zajmują gorzej płatne miejsca pracy, które odznaczają się mniejszym autorytetem i niższym statusem niż te zajmowane przez mężczyzn. Na dodatek, nawet jeśli kobieta zajmuje wyższe stanowisko, nadal może doświadczyć molestowania seksualnego.

Może mieć ono miejsce nawet w przypadku samozatrudnienia i może ono być spowodowane przez jednego z klientów lub dostawców.

Kto może zostać sprawcą molestowania seksualnego w miejscu pracy?

Wszyscy pracownicy i pracodawcy, niezależnie od ich płci i pozycji w miejscu pracy. Wszyscy włącznie z szefami, współpracownikami, kolegami, klientami, dostawcami, podwykonawcami, pracownikami działu kadr i wielu innych.

Podczas gdy molestowanie seksualne może przydarzyć się w każdym miejscu pracy, częściej zdarza się w:

  • Środowiskach pracy zdominowanych przez mężczyzn (np. wojsko, policja, budownictwo)
  • Zawodach, które polegają na pomaganiu (np. pielęgniarka, masażystka, kelnerka)
  • Zawodach, które wykonywane są w pewnej izolacji (np. pomoc całodobowa).
loading...
Loading...